FAQ

Onderstaand treft u een verzameling aan van de meest gestelde vragen over overlijdensrisicoverzekeringen.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Als de verzekerde door een misdrijf of nalatigheid om het leven komt, wordt er dan uitgekeerd?
Als ik de premie per jaar betaal, wat is dan de minimale premie?
Als ik de premie per maand betaal, wat is dan de minimale premie?
Als ik in het buitenland woon, kan ik dan ook een ORV afsluiten via overlijdensrisicoverzekering.nl?
Als ik niet rook, ben ik dan voordeliger uit?
Bestaat de mogelijkheid om de bemiddelingsfee in meer dan 8 termijnen te betalen?
Heeft een bank met de laagste hypotheekrente ook de laagste premie overlijdensrisicoverzekering?
Hoe hoog moet de uitkering zijn bij overlijden?
Hoe kan ik mijn lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap?
Hoelang mag ik niet hebben gerookt om in aanmerking te komen voor het niet-rokentarief?
Kan een piloot zich verzekeren?
Kan de overlijdensrisicoverzekering tussentijds opgezegd worden?
Wat betaal ik overlijdensrisicoverzekering.nl aan provisie?
Wat is een en-bloc-clausule ?
Zijn er naast de premie nog ander kosten die in rekening worden gebracht?
Kan ik een verzorgersclausule meeverzekeren?
Kan de polis van de ORV verpand worden?
Wat is de minimum aanvangsleeftijd voor een ORV?
Wat is een overlijdensrisicoverzekering (ORV)?
Krijg ik de koopsom terug bij eerder overlijden?
Wordt de ORV na overlijden netto uitgekeerd?
Wat gebeurt er bij overlijden als de premie als koopsom is betaald?
Wat is de uitkering in geval van oorlog?
Is de gestelde premie inclusief assurantiebelasting?
Keert een overlijdenrisicoverzekering alleen uit bij overlijden of ook aan het einde van de looptijd?
Wanneer moet ik premiesplitsing toepassen?
Kan ik mij verzekeren als ik in het buitenland woonachtig ben?
In de polisvoorwaarden van de ORV staat geschreven dat er geen uitkering plaatsvindt in geval van zelfdoding. Valt euthanasie daar ook onder?
Kan je medisch gekeurd worden wanneer je een ORV afsluit?
Kan je met een CRIB-nummer van de Nederlandse Antillen een ORV bij overlijdensrisicoverzekering.nl afsluiten?
Kan een polis ook gedeeltelijk verpand worden?
Wat is een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering?
Wat is een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering?
Wat is een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering?
Kan de verzekering tijdens de looptijd gewijzigd worden?
Is bij het afsluiten van een hypotheek een ORV dan verplicht?
Is het mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering af te kopen?
Is de premie van een ORV van de belasting aftrekbaar?
Is het ook mogelijk om een ORV op het leven van iemand anders dan de partner af te sluiten?
Wat is verzekerd kapitaal?
Wat bepaalt de hoogte van de premie van een ORV?
Wat is het verschil tussen een verzekerde en een verzekeringsnemer?
Zit er een verschil tussen de premies van de levensverzekeringen van mannen en vrouwen?
Wat is het verschil tussen een natura-uitvaartverzekering en een uitvaartverzekering die geld uitkeert?
Wie behoort de kosten van een uitvaart te betalen?
Wat kost een gemiddelde uitvaart?
Wat betekent de term: Algemeen graf?
Wat is een eigen graf?
Wat zijn grafrechten?
Kan ik in een andere plaats dan mijn woonplaats begraven worden?
Wat betekent 'de ruiming van een graf'?
Waar mag ik de as uitstrooien?
Kunnen gehandicapte of zieke mensen zich verzekeren tegen een uitvaart?
Wat houdt de Wet op de lijkbezorging in?
Wat is een overlijdensakte?
Kan er in het geval van een donorcodicil wel worden opgebaard?
Kan ik begraven worden in het buitenland?
Wat is premiesplitsing?
Welk kapitaal moet ik nalaten bij overlijden?
Wat is het maximale te verzekeren bedrag?
Wat gebeurt er met de originele polis als de ORV wordt verpand?
Waarom is de premie lager bij verpanden aan de bank dan bij niet verpanden?
Wanneer gaat de overlijdensrisicoverzekering in?
Kan ik ook aan het eind van de verzekering of looptijd een bedrag laten uitkeren?
Kan je een overlijdensrisicoverzekering oversluiten?
Kan de klant de polis tussentijds wijzigen?
Wat is een contraverzekering?
Zijn er alternatieven voor de houten kist?
Zijn er ook andere mogelijkheden dan de zwarte rouwauto?
Is het mogelijk om zelf de uitvaart te regelen?
Wat te doen als iemand in het buitenland overlijdt?
Kan een uitvaart ook in het weekend plaatsvinden?
Wie doet de laatste verzorging van de overledene?
Wat moet er geregeld worden nadat iemand is overleden?
Wat moet je doen als iemand komt te overlijden?
Wanneer moet er besloten worden wat er met de as gebeurt?
Mogen sieraden mee de crematieoven in?
Welke monumenten mag ik wel/niet op mijn graf plaatsen?
Wat is de maximale leeftijd om een uitvaartverzekering af te sluiten?
Wat is duurder, een crematie of een begrafenis?
Wat is de maximale looptijd van een ORV?
Wat is een universal life-overlijdensrisicoverzekering?
Welke eisen gelden er bij het afsluiten van een ORV?
Wanneer wordt de eerste premie geïncasseerd?
Wanneer en waarom ben ik beter uit met twee polissen?
Is het mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering met een looptijd van korter dan 5 jaar af te sluiten?
Wie bepaalt in geval van een ongeluk de schuldvraag?
Kan ik ook niet per automatische incasso betalen?
Ik heb mijn polis nog niet ontvangen, maar ik heb wel mijn AI (Automatische Incasso)-brief en het ORV-formulier ondertekend en teruggestuurd. Wat nu?
Kan ik mijn oude polis gewoon opzeggen als ik een ORV bij een andere verzekeringsmaatschappij wil?
Waarom staat er dat mijn legitimatie geverifieerd moet worden door een adviseur?
Wat wordt bedoeld met premiesplitsing en successierechten?
Mijn ORV is gekoppeld aan mijn hypotheek, kan ik ook een nieuwe afsluiten?
Kunnen er verschillen aangegeven worden tussen 2 verzekerden op 1 polis?
Tot welke leeftijd kan ik mij laten verzekeren voor een ORV?
Wat is het verschil tussen een levensverzekering en een ORV?
Waarom zou ik een overlijdensrisicoverzekering nemen?
Wat is de maximum aanvangsleeftijd van een ORV?
Wat is de maximum eindleeftijd van een ORV?
Wat is de relatie tussen de looptijd van de ORV en de premiebetaling?
Kan de premiebetalingsduur zelf door de verzekerde worden vastgesteld?
Wat is het minimale te verzekeren bedrag?
Op welke wijze kan de premie van de ORV worden betaald?
Is het mogelijk om via machtiging tot automatische incasso te betalen?
Is het mogelijk om per acceptgiro te betalen?
Wanneer wordt het verzekerde kapitaal uitgekeerd bij een ORV op twee levens?
Is het mogelijk dat er verschillende bedragen per verzekerde worden verzekerd?
Kan premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid worden meeverzekerd?
Kan ik een ongevallenverzekering meeverzekeren?
Kan ik een kinderclausule meeverzekeren?
Kan ik erfrente meeverzekeren?