Wordt de ORV na overlijden netto uitgekeerd?

Als u van plan bent om een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten, is het handig om te weten of er over de uitkering nog belasting moet worden betaald.

In dit onderstaande dossier wordt besproken of de uitkering van de verzekering bruto of netto is en welke belastingen er wel en niet van toepassing zijn.

Verschil bruto en netto

Het verschil tussen een bruto-uitkering en een netto-uitkering, zit in de vraag of belasting is afgedragen. Denk aan het verschil tussen het bruto- en nettoloon. Het brutoloon is het totaalbedrag aan loon. De werkgever houdt hier echter belasting in voor de inkomstenbelasting. Wat overblijft is het nettoloon.

Hetzelfde geldt voor bedragen die ontvangen worden uit een andere relatie dan de arbeidsrelatie. Denk aan de erfbelasting welke wordt betaald over het bedrag dat een nabestaande ontvangt als erfgenaam.

Loonbelasting

Over de overlijdensrisicoverzekering hoeft geen loonbelasting te worden betaald. Het is immers geen inkomen, maar een uitkering van een verzekering. Men zou kunnen zeggen dat deze uitkering netto is.

Vermogensbelasting

Zodra de overlijdensrisicoverzekering geld uitkeert, is het van belang om te beseffen dat het bedrag dat is overgemaakt tot het vermogen gaat behoren van de ontvanger. Over dit vermogen dient wel belasting te worden betaald.

Deze belasting wordt geheven in box 3 bij de aangifte inkomstenbelasting Box 3 staat voor inkomen uit sparen en beleggen. Voor box 3 geldt voor iedereen een heffingsvrij vermogen. Meer informatie hierover staat op de website van de Belastingdienst.

Assurantiebelasting

Voor een overlijdensverzekering wordt er geen assurantiebelasting betaald over de premie of de uitkering. Dit type verzekering is vrijgesteld door de belastingdienst.


Vraag over
levensverzekeringen?

Neem dan persoonlijk contact met mij op. Ik zal uw vraag zo duidelijk mogelijk proberen te beantwoorden.

Neem contact op met Koen

info@overlijdensrisicoverzekering.nl

Vragen over een oude uitvaart polis?

0800 020 1068 Bereikbaar tot 17:00
Expert levensverzekeringen