Demo

Overlijdensrisicoverzekering.nl

Online vergelijken en direct afsluiten.
Altijd een realtime overzicht van de laagste premies!

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING
VERGELIJKEN

Goedkoopste verzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering of ORV keert een bedrag uit bij het overlijden van de verzekerde. Dit bedrag kan dienen ter aflossing van een hypotheek zodat uw woonlasten verminderen waardoor uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven.

Een overlijdensrisicoverzekering wordt ook afgesloten indien het nodig is dat bij overlijden een groot bedrag in één keer ter beschikking komt. Bijvoorbeeld bij bedrijfsoverdracht of huursituaties. Op deze website vindt u alle benodigde informatie over overlijdensrisicoverzekeringen, de verzekeraars en hun voorwaarden.

 • Een overlijdensrisicoverzekering (of orv) dekt het risico bij overlijden. Het is een losse verzekering waarvoor u een periodieke, meestal maandelijkse, premie voor betaalt. Indien degene op wiens leven de overlijdensrisicoverzekering is afgesloten tijdens de looptijd van de verzekering komt te overlijden, dan keert de verzekering het verzekerde bedrag uit. Een overlijdensrisicoverzekering is dus afhankelijk van het leven van de verzekerde. Het wordt daarom ook wel levensverzekering genoemd.

  Het bedrag dat vrijkomt bij overlijden kan bijvoorbeeld besteed worden om de hypotheek af te lossen of juist om een huis aan te kopen. Immers vaak valt bij overlijden van iemand ook direct een inkomen weg, waardoor het belangrijk is dat voor de nabestaanden geld ter beschikking komt. Een woning zonder hypotheek leidt dan tot de noodzakelijk zijnde lagere maandlasten.

  De hoogte van de premie voor een overlijdensrisicoverzekering is afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag bij overlijden. Hoe lager het verzekerd bedrag hoe lager het risico voor de verzekeraar, dus hoe lager de premie.

  Een andere factor die een rol speelt bij de hoogte van de premie overlijdensrisicoverzekering is de leeftijd van de verzekerde. Hoe ouder de verzekerde, hoe groter het risico van overlijden. Voor het bepalen van dit overlijdensrisico gebruiken verzekeraars sterftetafels. Hierin wordt aangegeven hoeveel mensen er per 1000 mensen per jaar gemiddeld overlijden. Iedere verzekeraar in Nederland gebruikt dezelfde sterftetafels, toch leidt dit verschillende hoogtes in de premie voor een orv. Hoe komt dat?

  Overlijdensrisicoverzekeringen worden aangeboden door vrijwel alle verzekeraars in Nederland. Het is op zich een heel eenvoudige verzekering. Bij overlijden keert de verzekering het verzekerde bedrag uit. Hoewel er sprake is van een heel eenvoudige verzekering zijn er enorme verschillen in premie van de verschillende aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen. Dit komt omdat de ene verzekeraar meer wil verdienen op de overlijdensrisico-verzekering dan de andere. Daarnaast rekent de ene verzekeraar mee provisie dan de andere. Het is dus van belang dat u goed vergelijkt en kiest voor de overlijdensrisicoverzekering met de laagste premie. Daarmee bespaart u vaak duizenden euro's op uw overlijdensrisicoverzekering.

  Premie overlijdensrisicoverzekering

  Hoewel overlijdensrisicoverzekeringen onderling nauwelijks verschillen loopt de hoogte van de premie voor een overlijdensrisicoverzekering per verzekeraar behoorlijk uiteen.

  Zo betaalt u bij de ene verzekeraar een veel lagere premie dan bij de andere. Het vinden van de verzekeraar met de goedkoopste premie kan u dus veel geld besparen. Hoe vindt u de beste overlijdensrisicoverzekering? Simpel; vraag het onze adviseurs of vergelijk zelf!

 • Tijdelijke overlijdensrisicoverzekering

  De meeste overlijdensrisicoverzekeringen zijn tijdelijk en worden aangegaan voor een bepaalde duur. Indien de verzekerde binnen de vooraf afgesproken duur komt te overlijden, dan keert de verzekeraar het verzekerde bedrag uit. Een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering komt het meeste voor.

  Levenslange overlijdensrisicoverzekering

  Een uitvaartverzekering is meestal een levenslange verzekering. Een levenslange overlijdensrisicoverzekering wordt meestal afgesloten om de nabestaanden in staat te kunnen stellen de om de erfbelasting te kunnen voldoen. Omdat de verzekeraar met zekerheid ooit een keer uit zal moeten keren is de premie voor een levenslange verzekering hoger dan voor een tijdelijke verzekering.

  Vaste termijn overlijdensrisicoverzekering

  Een vaste termijn orv is een tijdelijke verzekering, maar dan met het verschil dat de verzekeraar pas na overlijden op de einddatum van de verzekering uitkeert. De premie voor deze vorm is meestal lager zijn dan bij gewone tijdelijke verzekering.

  Gelijkblijvend of dalende overlijdensrisicoverzekering

  Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerde bedrag altijd gelijk. Het is tevens mogelijk om de hoogte van het verzekerd bedrag en de premie jaarlijks te laten dalen, met een vast bedrag (lineair dalende orv of een vast percentage (annuïtair dalende orv). Een dalende orv kan bijvoorbeeld worden afgesloten naast een hypotheek. Als bijvoorbeeld beide partners werken, maar geen van beide in staat is om de hypotheeklasten alleen te kunnen voldoen maar beiden de komende jaren wel meer gaan verdienen, dan kan een dalende orv uitkomst bieden.

  Begunstiging

  De begunstigden zijn diegene die de uitkering ontvangen en in de meeste gevallen de nabestaanden. De verzekeringnemer is echter altijd vrij een andere begunstigde aan te wijzen. Meestal zal een bank in het geval van een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering verplicht stellen. Door een clausule in de polis op te nemen zal de bank de begunstigde worden.

Hulp Nodig?

Bel de advieslijn!

013-7999013

Op werkdagen tot 20.00 's avonds!

U kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier.