Overlijdensrisicoverzekering opzeggen

Als u vindt dat u uw overlijdensrisicoverzekering niet meer nodig heeft, kunt u besluiten deze op te zeggen. Ook als u kunt overstappen naar een andere, voordeligere polis voor overlijdensrisico, kunt u uw oude verzekering meestal opzeggen.

Houdt rekening met het volgende:

Bij een overlijdensrisicoverzekering bouwt u geen kapitaal op zoals bij een uitvaartverzekering het geval is. U krijgt dan ook geen geld terug van de verzekeraar als u de polis opzegt.

Mag ik mijn polis opzeggen?

Als uw verzekering gekoppeld is aan een hypotheek of lening kunt u alleen opzeggen met schriftelijke toestemming van de verstrekker van de lening of hypotheek. Ook als uw nabestaande op de polis heeft verklaard akkoord te gaan met een bepaalde uitkering, is zijn/haar toestemming vereist om de verzekering te beëindigen.

Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn verschilt afhankelijk van de verzekeraar. Vaak is de opzegtermijn 4 weken of bij de eerstvolgende betaaldatum voor de premie. Soms is er geen opzegtermijn. Wilt u zekerheid? Raadpleeg dan de polis voor de voorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar.

Bij wie kunt u opzeggen?

U kunt de verzekering opzeggen bij de overlijdensrisicoverzekeraar zelf of, als de polis via een derde partij is afgesloten, via de assurantieadviseur.

Hoe kunt u opzeggen?

Het beëindigen van een overlijdensrisicoverzekering gaat meestal door middel van een brief. Soms heeft u ook de mogelijkheid om telefonisch op te zeggen. Hieronder een voorbeeldbrief ter opzegging van de verzekering.

Voorbeeldbrief

[UW NAAM]
[UW ADRESGEGEVENS]

[NAAM]
[ADRES VERZEKERAAR]

[UW WOONPLAATS][DE SCHRIJFDATUM]

Betreft: opzeggen overlijdensrisicoverzekering

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze wil ik mijn overlijdensrisicoverzekering met onderstaande gegevens, met inachtneming van de opzegtermijn na dagtekening, beëindigen.

Polisnummer: [uw polisnummer]
Naam: [uw voor- en achternaam]
Adres [uw adres]
Postcode en plaats: [uw postcode en woonplaats]

Ook de incassomachtiging mag tegelijkertijd met de opzegging worden gestopt.
Graag ontvang ik per briefpost of e-mail een bevestiging van deze opzegging.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

[HANDTEKENING]

[NAAM]

Mag de overlijdensrisicoverzekeraar de polis opzeggen?

Alleen in bepaalde situaties mag de verzekeraar besluiten om uw verzekering te beëindigen:

  • U heeft fraude gepleegd
  • U heeft de verzekeraar misleid met onvolledige of onjuiste informatie, bijvoorbeeld over uw gezondheidssituatie
  • U betaalt geen premie meer, zelfs nadat de verzekeraar u een betalingsherinnering heeft gestuurd.

De regels van de wet zijn van toepassing op het bovenstaande. Dat houdt in dat de verzekeraar de verzekering niet zonder een goede reden mag beëindigen.


Vraag over
levensverzekeringen?

Neem dan persoonlijk contact met mij op. Ik zal uw vraag zo duidelijk mogelijk proberen te beantwoorden.

Neem contact op met Koen

info@overlijdensrisicoverzekering.nl

Vragen over een oude uitvaart polis?

0800 020 1068 Bereikbaar tot 17:00
Expert levensverzekeringen