Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering die een bedrag uitkeert als de verzekerde binnen de looptijd van de verzekering komt te overlijden. De uitkering is bedoeld voor de nabestaanden, bijvoorbeeld om het inkomen aan te vullen of om schulden af te betalen, bijvoorbeeld bij een hypotheek of persoonlijke lening.

De afkorting voor overlijdensrisicoverzekering is ‘ORV’.

Uitleg hoe een overlijdensrisicoverzekering werkt en wanneer men er een kan afsluiten

Als een overlijdensrisicoverzekering is verpand (gekoppeld) aan een hypotheek gaat de uitkering van de verzekeraar direct naar de hypotheekverstrekker.

Waarom een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten om de nabestaanden financieel verzorgd achter te laten.

Het geld van een ORV kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

  • De hypotheek af te lossen
  • De vaste lasten te kunnen blijven betalen, zoals de energierekening en de boodschappen
  • Een persoonlijke lening af te betalen
  • Een pensioengat op te vullen
  • De studie van de kinderen te kunnen (blijven) betalen

Kortom, met een ORV hebben uw nabestaanden financiële zekerheid als u onverhoopt komt te overlijden.

Zakelijke overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicopolis kan ook in zakelijk verband worden afgesloten in een BV. Een ORV kan bijvoorbeeld worden afgesloten op een sleutelfiguur binnen de onderneming of op beide directeuren van de onderneming (in het geval van compagnons).

Een zakelijk overlijdensrisico kan ervoor zorgen dat de continuïteit van een onderneming niet in gevaar komt.

Uitleg: soorten verzekeringen

Als u van plan bent een overlijdensrisicoverzekering aan te vragen, loont het om uzelf te verdiepen in de soorten verzekeringen. Hieronder worden de verschillen tussen deze soorten verzekeringen visueel in kaart gebracht:Er zijn dus drie soorten overlijdensrisicoverzekeringen:

1. ORV met gelijkblijvende dekking

Bij een ORV met gelijkblijvende dekking verandert de hoogte van het verzekerde bedrag niet gedurende de looptijd van de polis. Pas nadat de looptijd is verstreken, vervalt de dekking.

2. ORV met annuïtair aflopende dekking

Bij een ORV met annuïtair aflopende dekking daalt de hoogte van het verzekerde bedrag in het begin erg langzaam en aan het eind heel snel.

3. ORV met lineair aflopende dekking

Bij een overlijdensrisicoverzekering met lineair aflopende dekking daalt het verzekerde bedrag in gelijke stappen, naarmate de looptijd vordert.

Veelgestelde vragen bij een ORV

Hieronder een uitleg/overzicht van veelgestelde vragen bij een verzekering tegen overlijdensrisico.

1. Krijg ik een korting op de premie als ik niet rook?

Als u niet rookt dan krijgt u bij de meeste verzekeraars een voordelige premie. Dit heeft te maken met het feit dat rokers een grotere kans hebben op hart- en longziekten. Dit maakt dat er meer risico is voor de verzekeraar om rokers te verzekeren en daarom betalen rokers ook meer premie.

2. Moet ik een overlijdensrisicoverzekering afsluiten als ik geen kinderen heb?

Deze afweging dient u zelf te nemen. Houd wel rekening met het volgende: als u werkt en geen kinderen heeft en u komt te overlijden dan is er bijna altijd een inkomensterugval voor uw partner. De vaste lasten zijn dan mogelijk niet meer te dragen voor uw partner. Ook als u dus geen kinderen heeft, kan het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering financiële steun bieden voor uw nabestaanden.

3. Wat gebeurt er op de einddatum van de verzekering als ik nog in leven ben, krijg ik dan iets uitgekeerd?

Nee, bij een overlijdensrisicoverzekering krijgt u niets meer uitgekeerd als de looptijd is verstreken. Het kan echter wel zo zijn dat de verzekeraar een premiedepot heeft in dat geval kan u een gedeelte van de betaalde premie terugkrijgen.

4. Is het slim om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten als ik een lening heb?

Bij de sommige kredietverstrekkers is er bij overlijden een kwijtschelding van de openstaande schuld. Als de kredietverstrekker dit niet doet dan kan bij overlijden de financiële schade groot zijn voor uw nabestaanden. Het is daarom belangrijk om na te gaan of uw lening wordt kwijtgescholden bij overlijden. Als dat niet het geval is dan kan de overlijdensrisicoverzekering prima dekking bieden. Laat u zich eventueel wel adviseren bij het kiezen van een geschikte polis.

Vraag over
levensverzekeringen?

Neem dan persoonlijk contact met mij op. Ik zal uw vraag zo duidelijk mogelijk proberen te beantwoorden.

Neem contact op met Koen

info@overlijdensrisicoverzekering.nl

Vragen over een oude uitvaart polis?

0800 020 1068 Bereikbaar tot 17:00
Expert levensverzekeringen