Overlijdensrisicoverzekering voor een hypotheek

Bij het kopen van een woning kan het verstandig zijn om overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten. Als u of uw partner komt te overlijden, krijgen uw nabestaanden namelijk te maken met hypotheeklasten die zij meestal niet zelfstandig kunnen dragen.

Overlijdensrisicoverzekering hypotheek

Een ORV biedt dekking tegen dit risico. Als u of uw partner komt te overlijden, ontvangen uw nabestaanden een uitkering. Op die manier kunnen zij de hypotheeklasten blijven betalen en komen ze niet in de financiële problemen.

Soms verplicht

Bij een hypotheek is een overlijdensrisicoverzekering soms verplicht. De bank wil bij het verstrekken van de hypotheek namelijk zo min mogelijk risico lopen. Een levensverzekering kan een aanzienlijk deel van dit risico dekken als één van de huiseigenaren komt te overlijden.

Bij de onderstaande hypotheekverstrekkers kan het hebben van ORV verplicht zijn:

 • Allianz
 • Argenta
 • ASN
 • bijBouwe
 • BLG
 • Llyods Bank
 • Obvion
 • Reaal
 • RegioBank
 • SNS Bank
 • Van Lanschot

Uitkering overlijdensrisicoverzekering berekenen

Het bedrag waar u zich verplicht voor moet verzekeren, is altijd een bepaald deel van de hypotheek dat boven een bepaald percentage van de marktwaarde van de woning uitkomt. Hoe hoog dit percentage is, hangt af van de hypotheekverstrekker, maar ligt meestal tussen de 80 of 100 procent.

Berekening bij een percentage van 80 procent marktwaarde:

De woning die u koopt heeft een taxatiewaarde van 250.000 euro. 80% daarvan is 200.000. Uw hypotheek is 240.000 euro. Dus u moet 40.000 verzekeren via een ORV.

Het minimale bedrag dat verzekerd dient te worden, wordt dus als volgt berekend:

 • Minimaal verzekerd bedrag = Waarde hypotheek – (Taxatiewaarde woning * Verplicht percentage boven marktwaarde)

Eerste rekenvoorbeeld

Linda heeft samen met haar partner René een woning (216.000 euro taxatiewaarde) gekocht met een hypotheek van 210.000 euro. Er moet daarom een polis voor overlijdensrisico worden afgesloten dat het deel van de hypotheek boven 80 procent van de marktwaarde woning uitkomt, dekt.

Eerst wordt 80% van de waarde van de woning vastgesteld:

 • 0,80 x 216.000 = 172.800 euro

Vervolgens wordt dit bedrag afgetrokken van de hoogte van de hypotheek. De uitkomst van deze rekensom is het bedrag dat minimaal dient te worden verzekerd door middel van een overlijdensrisicopolis:

 • 210.000 euro – 172.800 = 37.200 euro

Als René of Linda onverhoopt komt te overlijden, valt een deel van het gezamenlijke inkomen weg. De overlijdensrisicoverzekeraar keert dan 37.200 euro uit aan Linda of René. Hiervan kan in elk geval een deel van de resterende hypotheekschuld worden afbetaald.

Tweede rekenvoorbeeld

Stijn en Boris kopen een woning voor 278.000 euro met een hypotheek van 238.000 euro. De resterende 40.000 euro leggen ze zelf in. De geldverstrekker eist dat Stijn en Boris het deel van de hypotheek boven 60 procent van de marktwaarde van het huis verzekeren middels een overlijdensrisicoverzekering.

Hieronder staat een visualisatie van het deel dat minimaal verzekerd moet worden.

De minimale dekking waarvoor Stijn en Boris zich voor moeten verzekeren wordt als volgt berekend:

 • 238.000 – (60% x 278.000 euro) = 71.200 euro

Derde rekenvoorbeeld:

Anja en Hans willen een woning kopen voor 360.000 euro. Hiervoor vragen zij een maximale hypotheek aan van 100 procent van de vraagprijs, ofwel 360.000 euro. De geldverstrekker eist dat ten minste het deel van de hypotheek dat boven 50 procent van de marktwaarde van de woning uitkomt, wordt gedekt door de levensverzekering.

Het bedrag dat minimaal door de overlijdensrisicoverzekering moet worden gedekt wordt als volgt berekend:

Hoogte hypotheek 360.000 euro
50% marktwaarde – 180.000 euro
Minimaal verzekerd bedrag orv 180.000 euro

Hans en Anja moeten een verzekering afsluiten die – aan het begin van de looptijd – ten minste 180.000 euro uitkeert bij overlijden.

Verpanding bij hypotheek

Als een bank of financiële instelling u verplicht een bepaald bedrag bij overlijden te verzekeren, dient de overlijdensrisicoverzekering te worden verpand. Bij het afsluiten van een hypotheek wil de bank namelijk zekerheid hebben dat ze het uitgeleende geld uiteindelijk terug krijgen.

Door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten en deze te verpanden aan de hypotheek gaat bij overlijden van de verzekerde(n) de uitkering direct naar de bank om de hypotheek (gedeeltelijk) mee af te lossen.

Hieronder een stapsgewijze uitleg dat van pas kan komen bij het verpanden van een orv.

Stap 1

Bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering geeft de tussenpersoon aan bij de verzekeraar dat de verzekering verpand dient te worden. Dit wordt in een aanvraagformulier opgegeven samen met uw hypotheek/leningnummer.

Stap 2

Als de verzekering geaccepteerd is ontvangt de tussenpersoon een acceptatieverklaring van de verzekeraar waarop staat dat de polis verpand gaat worden aan de hypotheekverstrekker (vaak de bank). Dit betekent echter nog niet dat de overlijdensrisicoverzekering is verpand.

Stap 3

Met de acceptatieverklaring (of polis waarop staat dat er verpanding plaats gaat vinden) gaat de tussenpersoon naar de hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker heeft nu een bewijs dat er verpanding plaats gaat vinden.

Stap 4

De hypotheekverstrekker gaat nu een pandakte opmaken en stuurt (of via de tussenpersoon) naar u op. De pandakte moet dan getekend worden door u en die verstuurd u dan terug naar de hypotheekverstrekker.

Stap 5

De pandakte (of een kopie hiervan) gaat vanuit de hypotheekverstrekker naar de verzekeraar. Als de verzekeraar deze in handen heeft dan kan de verzekering formeel verpand worden. U ontvangt dan de polis (of een nieuwere versie hiervan).

Welke polis kiest u?

Bij het aangaan van een overlijdensrisicoverzekering in verband met een hypotheek is het zo dat de uitkering meestal mag dalen naarmate de looptijd vordert. De hypotheek wordt namelijk ieder jaar voor een deel afgelost, waardoor het risico voor de hypotheekverstrekker afneemt.

Er zijn daarom verschillende varianten van de overlijdensrisicoverzekering.

Hieronder worden de verschillen in kaart gebracht:

Gelijkblijvende verzekering Lineair dalende verzekering Annuïtair dalende verzekering
Verzekerd bedrag Blijft constant gedurende de looptijd van de polis Daalt lineair (ieder jaar met eenzelfde bedrag) tot 0 bij einde van de looptijd Daalt mee met de openstaande hypotheekschuld. In het begin daalt de uitkering erg langzaam en in de laatste 5 jaar van de looptijd zeer snel tot ‘0’ aan het einde van de looptijd.
Premie Blijft in beginsel gelijk, tenzij er een en bloc clausule is opgenomen Blijft gelijk of daalt licht naar mate het verzekerd bedrag afneemt Blijft gelijk of daalt licht naar mate het verzekerd bedrag afneemt
Vaak afgesloten in combinatie met Een lineaire of annuïtaire hypotheek of doorlopend krediet Een lineaire hypotheek Een annuïtaire hypotheek

Tips bij het afsluiten

Het afsluiten van een verzekering voor overlijdensrisico is niet één van de leukste bezigheden, maar wel zeer belangrijk. Maar waar let u op bij het afsluiten van zo’n polis?

Hieronder worden de acht belangrijkste aandachtspunten in kaart gebracht:

 1. U bent niet verplicht om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij uw hypotheekverstrekker, hoewel soms wel in deze richting wordt gestuurd.
 2. Alleen door meerdere offertes aan te vragen en premies bij verschillende verzekeraars te vergelijken, vindt u de verzekering die voor u voordelig én geschikt is.
 3. De meeste overlijdensrisicoverzekeraars hanteren een maximum leeftijd voor het afsluiten van de polis. Deze ligt meestal op 72 jaar.
 4. De verzekeraar eist een gezondheidsverklaring waarin u een aantal vragen over uw gezondheid moet beantwoorden. Als het verzekerde bedrag erg hoog is, moet u soms zelfs een medische keuring ondergaan.
 5. Hoe ouder u bent, hoe meer premie u betaalt.
 6. Mensen die niet roken en op een gezond gewicht zijn, krijgen meestal korting en betalen daardoor veel minder premie.
 7. Controleer of de verzekeraar geen ‘en bloc clausule’ heeft opgenomen in de voorwaarden. Als die wel in de voorwaarden staat, mag de verzekeraar de premie en voorwaarden van de verzekering tijdens de looptijd aanpassen. Dat kan zeer nadelig voor u uitpakken.

Kruislings verzekeren en erfbelasting voorkomen

De belangrijkste tip:

Door kruislings te verzekeren, betaalt u geen erfbelasting over de uitkering. De belastingdienst ziet een uitkering namelijk niet erfenis als u er zelf premie voor heeft betaald.

Kruislings verzekeren is alleen een optie als u niet in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Want de Belastingdienst vindt dat je in dat geval nooit de premie van alleen uw ‘eigen geld’ kan hebben betaald, maar ook van het geld van uw partner.

 


Deze pagina is geactualiseerd op: 09 november 2020


Vond u deze informatie nuttig?