Zoeken?

Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Overlijdensrisicoverzekering & hypotheek

ORV Hypotheek Als u een woning koopt en daarbij een hypotheek afsluit, is een overlijdensrisicoverzekering (ORV) vaak verplicht. Als u of uw partner komt te overlijden, krijgen uw nabestaanden namelijk te maken met hypotheeklasten die zij meestal niet zelfstandig kunnen dragen. Met een overlijdensrisicoverzekering zijn uw nabestaanden verzekerd van een uitkering als u of uw partner komt te overlijden.

Op die manier komen zij niet in de financiële problemen en kunnen zij de hypotheeklasten blijven betalen.

Verplichting bij hypotheek

Bij een hypotheek is een overlijdensrisicoverzekering vaak een verplichting. De bank wil bij het verstrekken van de hypotheek namelijk zo min mogelijk risico lopen. Een verzekering voor overlijdensrisico kan een aanzienlijk deel van dit risico dekken als één van de huiseigenaren overlijdt.

Als een hypotheekverstrekker u verplicht een bepaald bedrag bij overlijden te verzekeren, dient de overlijdensrisicoverzekering te worden verpand. Dat houdt in dat de geldverstrekker het volledige bedrag van de uitkering ontvangt als u komt te overlijden. U bent verplicht om de verzekeraar te informeren over het verpanden van de orv.

Het bedrag waar u zich verplicht voor moet verzekeren, is het deel van de hypotheek dat boven een bepaald percentage van de marktwaarde van de woning uitkomt. Hoe hoog dat percentage is, hangt af van de geldverstrekker.

Bij een hypotheek die u afsluit met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) ligt dit percentage altijd op 80 procent. Andere hypotheekverstrekkers hanteren doorgaans een percentage van 50 tot 80 procent. Let op: uw hypotheekadviseur zal u mogelijk een hoger verzekerd bedrag aanbevelen dan door de geldverstrekker of de NHG wordt vereist.

Bij een enkele bank, zoals de ABN Amro, is een overlijdensrisicoverzekering niet verplicht.

Uitkering overlijdensrisicoverzekering berekenen

Het minimale bedrag dat verzekerd dient te worden, wordt als volgt berekend:

 • Minimaal verzekerd bedrag orv = Hoogte hypotheek – (Marktwaarde woning * Verplicht percentage boven marktwaarde)

Eerste rekenvoorbeeld:

Linda heeft samen met haar partner René een woning (216.000 euro marktwaarde) gekocht met een hypotheek van 210.000 euro, inclusief NHG. Er moet daarom een polis voor overlijdensrisico worden afgesloten dat het deel van de hypotheek boven 80 procent van de marktwaarde woning uitkomt, dekt.

Eerst wordt 80% van de waarde van de woning vastgesteld:

 • 0,80 x 216.000 = 172.800 euro

Vervolgens wordt dit bedrag afgetrokken van de hoogte van de hypotheek. De uitkomst van deze rekensom is het bedrag dat minimaal dient te worden verzekerd door middel van een overlijdensrisicopolis:

 • 210.000 euro – 172.800 = 37.200 euro

Als René of Linda onverhoopt komt te overlijden, valt een deel van het gezamenlijke inkomen weg. De overlijdensrisicoverzekeraar keert dan 37.200 euro uit aan Linda of René. Hiervan kan in elk geval een deel van de resterende hypotheekschuld worden afbetaald.

Tweede rekenvoorbeeld:

Stijn en Boris kopen een woning voor 278.000 euro met een hypotheek van 238.000 euro. De resterende 40.000 euro leggen ze zelf in. De geldverstrekker eist dat Stijn en Boris het deel van de hypotheek boven 60 procent van de marktwaarde van het huis verzekeren middels een overlijdensrisicoverzekering. Hieronder staat een visualisatie van het deel dat minimaal verzekerd moet worden.

De minimale dekking waarvoor Stijn en Boris zich voor moeten verzekeren wordt als volgt berekend:

 • 238.000 – (60% x 278.000 euro) = 71.200 euro

Derde rekenvoorbeeld:

Anja en Hans willen een woning kopen voor 360.000 euro. Omdat zij de kosten koper (k.k.) niet uit eigen zak willen betalen, vragen zij een maximale hypotheek aan van 102 procent van de vraagprijs, ofwel 367.200 euro. De geldverstrekker eist dat ten minste het deel van de hypotheek dat boven 50 procent van de marktwaarde van de woning uitkomt, wordt gedekt door de verzekering.

Het bedrag dat minimaal door de overlijdensrisicoverzekering moet worden gedekt wordt als volgt berekend:

Hoogte hypotheek 367.200 euro
50% marktwaarde – 180.000 euro
Minimaal verzekerd bedrag orv 187.200 euro

Hans en Anja moeten een verzekering afsluiten die ten minste 187.200 euro uitkeert bij overlijden.

Type polis

Er zijn verschillende varianten van de overlijdensrisicoverzekering. Hieronder worden de verschillen in kaart gebracht:

Gelijkblijvende verzekering Lineair dalende verzekering Annuïtair dalende verzekering
Verzekerd bedrag Blijft constant gedurende de looptijd van de polis Daalt lineair (ieder jaar met eenzelfde bedrag) tot 0 bij einde van de looptijd Daalt mee met de openstaande hypotheekschuld. In het begin daalt de uitkering erg langzaam en in de laatste 5 jaar van de looptijd zeer snel tot ‘0’ aan het einde van de looptijd.
Premie Blijft in beginsel gelijk, tenzij er een en bloc clausule is opgenomen Blijft gelijk of daalt licht naar mate het verzekerd bedrag afneemt Blijft gelijk of daalt licht naar mate het verzekerd bedrag afneemt
Vaak afgesloten in combinatie met Een lineaire of annuïtaire hypotheek of doorlopend krediet Een lineaire hypotheek Een annuïtaire hypotheek

Aandachtspunten bij het afsluiten

Het afsluiten van een verzekering voor overlijdensrisico is niet één van de leukste bezigheden, maar wel zeer belangrijk. Maar waar let u op bij het afsluiten van zo’n polis? Hieronder worden de belangrijkste aandachtspunten in kaart gebracht:

 • U bent niet verplicht om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij uw hypotheekverstrekker, hoewel soms wel in deze richting wordt gestuurd.
 • Alleen door meerdere offertes aan te vragen en premies bij verschillende verzekeraars te vergelijken, vindt u de verzekering die voor u voordelig én geschikt is.
 • De meeste overlijdensrisicoverzekeraars hanteren een maximum leeftijd voor het afsluiten van de polis. Deze ligt meestal op 72 jaar.
 • De verzekeraar eist een gezondheidsverklaring waarin u een aantal vragen over uw gezondheid moet beantwoorden. Als het verzekerde bedrag erg hoog is, moet u soms zelfs een medische keuring ondergaan.
 • Hoe ouder u bent, hoe meer premie u betaalt.
 • Mensen die niet roken en op een gezond gewicht zijn, krijgen meestal korting en betalen daardoor veel minder premie.
 • Controleer of de verzekeraar geen ‘en bloc clausule’ heeft opgenomen in de voorwaarden. Als die wel in de voorwaarden staat, mag de verzekeraar de premie en voorwaarden van de verzekering tijdens de looptijd aanpassen. Dat kan zeer nadelig voor u uitpakken.
 • Door kruislings verzekeren, betaalt u geen erfbelasting over de uitkering. De belastingdienst ziet een uitkering namelijk niet erfenis als u er zelf premie voor heeft betaald. Kruislings verzekeren is alleen een optie als u niet in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Want de Belastingdienst vindt dat je in dat geval nooit de premie van alleen uw ‘eigen geld’ kan hebben betaald, maar ook van het geld van uw partner.

Deze pagina is geactualiseerd op: 24 oktober 2018

Was deze informatie nuttig?