Levensverzekering

We leven in een onzekere tijd. Dat zet mensen aan het denken, bijvoorbeeld over de gevolgen van overlijden voor uw nabestaanden. Kunnen zij uw uitvaart wel bekostigen en hoe zit het met hun financiële situatie als uw inkomen wegvalt?

Een levensverzekering kan hierin een uitkomst bieden: u verzekert uw eigen leven of het leven van een ander.

Een levensverzekering bestaat in verschillende soorten en maten. Ook het doel van een levensverzekering kan verschillen. De ene verzekering kan uw nabestaanden financieel beschermen door de hypotheek af te lossen, terwijl een andere polis juist helpt bij het regelen en betalen van uw crematie of begrafenis.

Vraag over levensverzekeringen?


Neem dan persoonlijk contact met mij op. Ik zal uw vraag zo duidelijk mogelijk proberen te beantwoorden.

Koen Kuijper
Expert levensverzekeringen

010 - 34 003 21

Levensverzekering afsluiten

(oktober 2020)

Gegevens

De premies in deze vergelijking zijn berekend met:

Gelijkblijvend bedrag
20 jaar (looptijd)
27 mei 1993 (27 jaar)

1
Review score
9,0
Verzekerd bedrag
€ 100.000,-
Premie
€ 3,08 p/m
 1. Direct zekerheid na aanvraag
 1. Voordeel voor niet-rokers
 1. Eenmalige kosten: € 75,00
2
Meest gekozen verzekering
Review score
8,7
Verzekerd bedrag
€ 100.000,-
Premie
€ 3,87 p/m
 1. Laagdrempelige voorwaarden
 1. Extra korting voor niet-rokers
 1. Eenmalige kosten: € 10,50
3
Review score
8,6
Verzekerd bedrag
€ 130.000,-
Premie
€ 4,22 p/m
 1. Altijd opzegbaar
 1. Korting voor niet-rokers
 1. Eenmalige kosten: € 69,00

Levensverzekering vergelijken

Voordat u kiest voor een levensverzekering, is het slim om de verzekeraars met elkaar te vergelijken. Er kan namelijk verschil zitten in:

 • De maandelijkse premie
 • De hoogte van de uitkering
 • De looptijd van de dekking en premiebetaling
 • Eenmalige kosten (afsluitkosten)
 • De klanttevredenheid

Bij het vergelijken, houdt u er rekening mee dat de premie hoger wordt als de hoogte van de uitkering stijgt. Ook de looptijd heeft invloed op de premie die u betaalt.

Ten slotte kan de premie hoger uitvallen als u een chronische aandoening heeft, zoals diabetes. De verzekeraar zal uw aanvraag dus ook medisch beoordelen.

3 Tips bij het vergelijken

 1. Bestudeer de prijzen en voorwaarden van verschillende verzekeraars.
 2. Vraag indien nodig eerst een offerte op, zodat u de voorwaarden en tarieven rustig kunt doornemen.
 3. Heeft u vragen of vindt u het lastig om een keuze te maken? Neem dan contact op met een financieel expert.

Levensverzekering afsluiten

Bij het afsluiten van een levensverzekering komt een overeenkomst tot stand tussen verzekeraar en verzekeringnemer. Als de verzekeraar akkoord is met de aanvraag, krijgt u de polis zo snel mogelijk via de mail of per post opgestuurd.

Zowel u als de verzekeraar moeten zich vanaf dat moment houden aan de voorwaarden. De verzekeraar keert uit, als het onzekere voorval, het overlijden van de verzekerde zich voordoet.

Het onzekere voorval is afhankelijk van het leven van een persoon. Vandaar de term levensverzekering. De verzekeraar keert het verzekerde bedrag in één keer uit. Ook is het mogelijk dat de verzekeraar periodiek geld overmaakt.

Voorbeeld

Joris en Rachel gaan voor het eerst samen een huis kopen. Daarvoor sluiten ze een hypotheek af bij de bank. Hun adviseur wijst erop dat het verstandig kan zijn om een levensverzekering af te sluiten. Deze biedt dekking als Joris of Rachel onverhoopt komt te overlijden.

Joris bekijkt overlijdensrisicoverzekeraars en ziet dat hij de dekking van de levensverzekering 1-op-1 kan koppelen aan de annuïtaire hypotheek. Bij een overlijden wordt de resterende hypotheekschuld afgelost. Rachel en Joris kunnen de levensverzekering samen online afsluiten.

Medische selectie

Bij het afsluiten van een levensverzekering wordt er bij (vrijwel) alle verzekeraars gevraagd naar de gezondheid van de verzekerden. Het medische acceptatietraject verloopt als volgt:

 • De aspirant klant vraagt de levensverzekering aan bij de verzekeraar of via een tussenpersoon.
 • De aspirant verzekerde vult het acceptatieformulier en de gezondheidsverklaring in.
 • Deze gaan ondertekend naar de verzekeraar of tussenpersoon.
 • De verzekeraar bekijkt de gezondheidsverklaring. Zijn er opvallende zaken in de gezondheid van de aanvrager? Dan kan de verzekeraar aanvullende vragen stellen of de resultaten opvragen van een medisch onderzoek.
 • Bij een medisch onderzoek moet de aanvrager naar zijn huisarts of een specialist. Die keurt de gezondheid, daaruit komt een rapport en dat rapport kan óf direct meegenomen worden door de klant of de huisarts verstuurd deze naar de verzekeraar. Het nadeel hiervan is als de huisarts het vaak op een stapeltje legt en er niet meer naar omkijkt (het is niet het allerleukste werk)

Acceptatie

Als de resultaten van het onderzoek binnen zijn bij de medische afdeling van de verzekeraar dan gaat de verzekeraar over tot een besluit.

Er kunnen dan drie dingen gebeuren:

 1. Acceptatie zonder voorwaarden: de levensverzekering wordt geaccepteerd en de polis wordt opgemaakt
 2. Acceptatie op voorwaarden: de premie wordt verhoogd of het verzekerde bedrag wordt verlaagd.
 3. Afwijzing: de verzekerde wordt om medische redenen niet geaccepteerd. Dat houdt in dat de aanvrager een tot zover zorgwekkende gezondheid heeft dat de verzekeraar hier geen risico voor wil dragen.

Wat is een levensverzekering?

Met een levensverzekering ontvangen uw nabestaanden een uitkering als u onverhoopt komt te overlijden. Daarmee zorgt u ervoor dat zij niet in de financiële problemen komen. Een overlijdensrisicoverzekering is een type levensverzekering.

Levensverzekering

Op deze pagina kunt u deze verzekeringen met elkaar vergelijken. Door verder te klikken bij de betreffende verzekeraars hierboven, kunt u de premie van de levensverzekering voor uw persoonlijke situatie berekenen.

Hoe werkt een levensverzekering?

Een levensverzekering keert een bedrag uit bij overlijden. In ruil hiervoor betaalt u premie. U bepaalt zelf:

 • Wie wordt verzekerd
 • Voor wie de uitkering is bedoeld
 • Hoe lang u verzekerd wilt zijn
 • Voor welk bedrag u verzekerd wilt zijn

Er zijn twee soorten levensverzekeringen:

 1. Overlijdensrisicoverzekering: keert een bedrag uit als de verzekerde komt te overlijden, voordat hij/zij een afgesproken einddatum bereikt.
 2. Uitvaartverzekering: keert een bedrag uit als de verzekerde komt te overlijden om de kosten van de uitvaart te dekken.

Uitkering levensverzekering

Een levensverzekering kan na overlijden in één keer uitkeren. Dit noemt men de lump sum. Het is ook mogelijk dat de levensverzekering niet in eens uitkeert, maar dat de verzekering periodiek uitkeert. De nabestaande ontvangt dan gedurende een aantal jaren een onbelaste uitkering uit levensverzekering als gevolg van overlijden van de verzekerde.

Het is tevens mogelijk om de premie van de levensverzekering te voldoen met het betalen van een eenmalige premie. Dit wordt betaling van de levensverzekering door middel van koopsom genoemd.

Normaal gesproken betaalt u maandelijks premie voor de levensverzekering. Omdat de aangeboden levensverzekeringen door de verzekeraars weinig verschillen is het belangrijk dat u kiest voor de verzekeraar met de laagste premie voor de levensverzekering.

Welke soorten levensverzekeringen zijn er?

Er zijn drie verschillende vormen levensverzekeringen, ofwel overlijdensrisicoverzekeringen:

 1. Gelijkblijvend
 2. Annuïtair dalend
 3. Lineair dalend

Gelijkblijvende levensverzekering

Bij deze vorm blijft de uitkering van de levensverzekering gedurende de gehele looptijd gelijk. Het maakt dus niet uit voor de uitkering of u in het begin of op het eind van de looptijd komt te overlijden. De gelijkblijvende levensverzekering is geschikt om lasten die voor lange tijd hetzelfde blijven af te dekken.

Annuïtair dalende levensverzekering

Zoals de naam al zegt is deze vorm dalend, dat wil zeggen hoe langer de looptijd hoe minder de uitkering. Bij een annuïtair dalende vorm daalt de uitkering in het begin redelijk en hoe langer de looptijd hoe sterker de uitkering daalt. Het percentage van de daling kan liggen tussen de 4 en de 8%, dit kan verschillen per verzekeraar.

Het is dus belangrijk om te weten dat in het begin van de looptijd de daling van de uitkering klein is en op het eind daling van de uitkering groot is. Deze vorm wordt vaak gebruikt als om te verpanden aan een annuïtair dalende hypotheek. De levensverzekering verloopt vloeiend met de aflossing van de hypotheek. Het is ook belangrijk om te weten dat in tegenstelling tot de uitkering, de premie gelijk blijft gedurende de looptijd.

Lineair dalende levensverzekering

Bij deze vorm daalt de uitkering van de levensverzekering evenredig gedurende de looptijd. Per jaar neemt het verzekerde bedrag met een gelijkblijvend bedrag af.

Een motief om voor deze vorm te kiezen zou kunnen zijn dat naarmate je ouder wordt, hoe minder groot de uitkering voor de nabestaande hoeft te zijn. Omdat de uitkering ieder jaar daalt, is de premie over het algemeen lager dan de andere twee vormen.