Levensverzekering vergelijken?

Geef uw nabestaanden financiële rust met een levensverzekering.
Al vanaf een paar euro per maand en gemakkelijk online af te sluiten.

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering is een verzekering op uw eigen leven of het leven van een ander. We spreken meestal van een overlijdensrisicoverzekering. Bij deze verzekering krijgen de nabestaanden een uitkering als de verzekerde binnen een vooraf afgesproken moment komt te overlijden.

Het doel van een levensverzekering is om uw nabestaanden te beschermen tegen de financiële risico’s van uw overlijden.

De uitkering van een levensverzekering kan helpen bij:

 • Het aflossen van de hypotheek, zodat de woning niet hoeft te worden verkocht
 • Het blijven betalen van de vaste lasten, zoals de huur, de energierekening en de boodschappen
 • Het bekostigen van een studie voor de kinderen

Een uitvaartverzekering is ook een type levensverzekering. Deze is bedoeld om uw nabestaanden te helpen bij het betalen van uw crematie of begrafenis.

Welke levensverzekering zoekt u?

Maak hieronder uw keuze

Overlijdensrisicoverzekering

 • Keert uit als u overlijdt vóór de einddatum
 • Helpt uw nabestaanden financieel
 • Dekking ligt tussen de € 10.000 en € 2.000.000
Bereken uw premie

Uitvaartverzekering

 • Keert altijd uit na uw overlijden, ongeacht leeftijd
 • Helpt uw begrafenis of crematie te bekostigen
 • Dekking ligt meestal tussen de € 4.000 en € 12.000
Bereken uw premie

Levensverzekering afsluiten

Direct online geregeld in 5 minuten.

De premies in deze vergelijking zijn berekend met:

Gelijkblijvend bedrag 20 jaar (looptijd) 30 jaar (leeftijd)

Verzekerd bedrag:

Sorteer op:

1
 • Eenvoudig aan te passen
 • Korting voor niet-rokers
 • Eenmalige kosten: € 69,00
8,2

Premie

€ 3,60

Verzekerd bedrag

€ 100.000
2
 • Makkelijk online af te sluiten
 • Dagelijks opzegbaar
 • Eenmalige kosten: € 45,00
8,0

Premie

€ 4,00

Verzekerd bedrag

€ 100.000
3
 • Korte minimale looptijd
 • Lange looptijd mogelijk
 • Eenmalige afsluitkosten: € 70
9,0

Premie

€ 4,09

Verzekerd bedrag

€ 100.000

Dit overzicht wordt standaard gerangschikt op prijs en is geen advies. Prijzen laatst gecontroleerd op: 23 april 2024

Waarom een levensverzekering?

We leven in een onzekere tijd. Dat zet mensen aan het denken, bijvoorbeeld over de gevolgen van overlijden voor uw nabestaanden. Kunnen zij uw uitvaart wel bekostigen en hoe zit het met hun financiële situatie als uw inkomen wegvalt?

Levensverzekering

Een levensverzekering kan hierin een uitkomst bieden: u verzekert uw eigen leven of het leven van een ander. Na uw overlijden komt er een uitkering vrij.

Een levensverzekering kan één of meerdere doelen hebben:

 • Het aflossen van de hypotheek van uw nabestaanden, zodat de woning niet hoeft te worden verkocht
 • Het blijven betalen van de vaste lasten, zoals de huur, de energierekening en de boodschappen
 • Hulp bieden bij het regelen en betalen van uw crematie of begrafenis

Hoe werkt een levensverzekering?

Een levensverzekering keert een bedrag uit bij overlijden. In ruil hiervoor betaalt u premie.

U bepaalt zelf:

 • Wie wordt verzekerd
 • Voor wie de uitkering is bedoeld
 • Hoe lang u verzekerd wilt zijn
 • Voor welk bedrag u verzekerd wilt zijn

Er zijn twee soorten levensverzekeringen:

 1. Overlijdensrisicoverzekering: keert een bedrag uit als de verzekerde komt te overlijden, voordat hij/zij een afgesproken einddatum bereikt.
 2. Uitvaartverzekering: keert een bedrag uit als de verzekerde komt te overlijden om de kosten van de uitvaart te dekken.

Uitkering levensverzekering

Een levensverzekering kan na overlijden in één keer uitkeren. Dit noemt men de lump sum. Het is ook mogelijk dat de levensverzekering niet in eens uitkeert, maar dat de verzekering periodiek uitkeert. De nabestaande ontvangt dan gedurende een aantal jaren een onbelaste uitkering uit levensverzekering als gevolg van overlijden van de verzekerde.

Het is tevens mogelijk om de premie van de levensverzekering te voldoen met het betalen van een eenmalige premie. Dit wordt betaling van de levensverzekering door middel van koopsom genoemd.

Normaal gesproken betaalt u maandelijks premie voor de levensverzekering. Omdat de aangeboden levensverzekeringen door de verzekeraars weinig verschillen is het belangrijk dat u kiest voor de verzekeraar met de laagste premie voor de levensverzekering.

Wat als de levensverzekering afloopt?

Als de levensverzekering afloopt, verloopt de dekking van uw verzekering. Met andere woorden, als de looptijd van de polis is verstreken, bent u niet meer verzekerd voor overlijdensrisico en hebben uw nabestaanden geen recht meer op de uitkering als u komt de overlijden. Uiteraard hoeft u dan ook geen premie meer te betalen aan de verzekeraar.

Mogelijk wilt u de verzekering verlengen. Dan kunt contact u contact opnemen met uw verzekeraar.

Welke soorten levensverzekeringen zijn er?

Er zijn drie verschillende vormen levensverzekeringen, ofwel overlijdensrisicoverzekeringen:

 1. Gelijkblijvend
 2. Annuïtair dalend
 3. Lineair dalend

Welke polis voor u geschikt is, hangt af van uw situatie. Overleg dit bij voorkeur met een adviseur.

Gelijkblijvende levensverzekering

Bij deze vorm blijft de uitkering van de levensverzekering gedurende de gehele looptijd gelijk. Het maakt dus niet uit voor de uitkering of u in het begin of op het eind van de looptijd komt te overlijden.

De gelijkblijvende levensverzekering is geschikt om lasten die voor lange tijd min of meer hetzelfde blijven, af te dekken, bijvoorbeeld de huur van een woning of een persoonlijke lening die pas na meerdere jaren hoeft te worden afgelost.

Annuïtair dalende levensverzekering

Bij een annuïtair dalende vorm daalt de uitkering in het begin slechts beperkt. Naarmate de tijd vordert, daalt de uitkering steeds sneller. Het is dus belangrijk om te weten dat in het begin van de looptijd de daling van de uitkering klein is en op het eind daling van de uitkering groot is.

De annuïtaire levensverzekering wordt vaak gebruikt om te verpanden aan een annuïtair dalende hypotheek. De levensverzekering verloopt vloeiend met de aflossing van de hypotheek. Het is ook belangrijk om te weten dat in tegenstelling tot de uitkering, de premie gelijk blijft gedurende de looptijd.

Lineair dalende levensverzekering

Bij deze vorm daalt de uitkering van de levensverzekering evenredig gedurende de looptijd. Per jaar neemt het verzekerde bedrag met een gelijkblijvend bedrag af.

Een motief om voor deze vorm te kiezen zou kunnen zijn dat naarmate u ouder wordt, hoe minder groot de uitkering voor de nabestaande hoeft te zijn. Omdat de uitkering ieder jaar daalt, is de premie over het algemeen lager dan de andere twee

Levensverzekering vergelijken

Voordat u kiest voor een levensverzekering, is het slim om de verzekeraars met elkaar te vergelijken.

Er kan namelijk verschil zitten in:

 • De maandelijkse premie
 • De hoogte van de uitkering
 • De looptijd van de dekking en premiebetaling
 • Eenmalige kosten (afsluitkosten)
 • De klanttevredenheid

Bij het vergelijken, houdt u er rekening mee dat de premie hoger wordt als de hoogte van de uitkering stijgt. Ook de looptijd heeft invloed op de premie die u betaalt.

Ten slotte kan de premie hoger uitvallen als u een chronische aandoening heeft, zoals diabetes. De verzekeraar zal uw aanvraag dus ook medisch beoordelen.

3 Tips bij het vergelijken

 1. Bestudeer de prijzen en voorwaarden van verschillende verzekeraars.
 2. Vraag indien nodig eerst een offerte op, zodat u de voorwaarden en tarieven rustig kunt doornemen.
 3. Heeft u vragen of vindt u het lastig om een keuze te maken? Neem dan contact op met een financieel expert.

Kan iedereen een levensverzekering afsluiten?

Ja, iedereen van 70 jaar of jonger kan in principe een levensverzekering afsluiten. Uitzondering hierop is als u leidt aan een ziekte waaraan u op korte termijn kan komen te overlijden, zoals kanker. Ook als u een gevaarlijk beroep heeft, zoals stuntman of duiker, kan de verzekeraar besluiten om u niet te accepteren.

Als je een levensverzekering afsluit komt er een overeenkomst tot stand tussen verzekeraar en verzekeringnemer. Als de verzekeraar akkoord is met de aanvraag, krijgt u de polis zo snel mogelijk via de mail of per post opgestuurd.

Voorbeeld

Joris (29) en Rachel (26) gaan voor het eerst samen een huis kopen. Daarvoor sluiten ze een hypotheek af bij de bank. Hun adviseur wijst erop dat het verstandig kan zijn om een levensverzekering af te sluiten. Deze biedt dekking als Joris of Rachel onverhoopt komt te overlijden.

Joris bekijkt overlijdensrisicoverzekeraars en ziet dat hij de dekking van de levensverzekering 1-op-1 kan koppelen aan de annuïtaire hypotheek. Bij een overlijden wordt de resterende hypotheekschuld afgelost. Rachel en Joris kunnen de levensverzekering samen online afsluiten.

Zowel Joris en Rachel als de verzekeraar moeten zich vanaf dat moment houden aan de voorwaarden. De verzekeraar keert uit, als het onzekere voorval, het overlijden van de verzekerde zich voordoet.  In ruil hiervoor betalen Joris en Rachel iedere maand premie.

Medische selectie

Bij het afsluiten van een levensverzekering wordt er bij (vrijwel) alle verzekeraars gevraagd naar de gezondheid van de verzekerden.

Het medische acceptatietraject verloopt als volgt:

 • De aspirant klant vraagt de levensverzekering aan bij de verzekeraar of via een tussenpersoon.
 • De aspirant verzekerde vult het acceptatieformulier en de gezondheidsverklaring in.
 • Deze gaan ondertekend naar de verzekeraar of tussenpersoon.
 • De verzekeraar bekijkt de gezondheidsverklaring. Zijn er opvallende zaken in de gezondheid van de aanvrager? Dan kan de verzekeraar aanvullende vragen stellen of de resultaten opvragen van een medisch onderzoek.
 • Bij een medisch onderzoek moet de aanvrager naar zijn huisarts of een specialist. Die keurt de gezondheid, daaruit komt een rapport en dat rapport kan óf direct meegenomen worden door de klant of de huisarts verstuurd deze naar de verzekeraar.

Acceptatie

Als de resultaten van het onderzoek binnen zijn bij de medische afdeling van de verzekeraar dan gaat de verzekeraar over tot een besluit.

Er kunnen dan drie dingen gebeuren:

 1. Acceptatie zonder voorwaarden: de levensverzekering wordt geaccepteerd en de polis wordt opgemaakt
 2. Acceptatie op voorwaarden: de premie wordt verhoogd of het verzekerde bedrag wordt verlaagd.
 3. Afwijzing: de verzekerde wordt om medische redenen niet geaccepteerd. Dat houdt in dat de aanvrager een tot zover zorgwekkende gezondheid heeft dat de verzekeraar hier geen risico voor wil dragen.

Kan ik een levensverzekering opzeggen?

Ja, u kunt op ieder moment uw levensverzekering opzeggen. Toch is het opzeggen van uw levensverzekering meestal niet slim.

Wilt u uw polis toch opzeggen? Neem dan contact op met uw levensverzekeraar. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren via een speciaal formulier. De verzekeringnemer dient het formulier te ondertekenen.

De verzekeraar kijkt of er een afkoopwaarde aanwezig is. Dat betekent dat u een bepaald geldbedrag ontvangt. Bij een overlijdensrisicoverzekering is er meestal geen afkoopwaarde aanwezig.

Vraag over
levensverzekeringen?

Neem dan persoonlijk contact met mij op. Ik zal uw vraag zo duidelijk mogelijk proberen te beantwoorden.

Neem contact op met Koen

info@overlijdensrisicoverzekering.nl

Vragen over een oude uitvaart polis?

0800 020 1068 Bereikbaar tot 17:00
Expert levensverzekeringen