Levensverzekering

Bij het afsluiten van een goedkope levensverzekering is het mogelijk te kiezen uit verschillende vormen van levensverzekeringen. U kunt daarbij kiezen dat de levensverzekering op het moment van overlijden in één keer een bedrag uitkeert, de zgn Lumpsum. Het is eveneens mogelijk dat de levensverzekering niet in eens uitkeert, maar dat de verzekering periodiek uitkeert. U ontvangt dan gedurende een aantal jaren een onbelaste uitkering uit levensverzekering als gevolg van overlijden van de verzekerde. Het is tevens mogelijk om de premie van de levensverzekering te voldoen met het betalen van een eenmalige premie. Dit wordt betaling van de levensverzekering d.m.v. koopsom genoemd. Normaal gesproken betaalt u maandelijks premie voor de levensverzekering. Omdat de aangeboden levensverzekeringen door de verzekeraars weinig verschillen is het belangrijk dat u kiest voor verzekeraar met de laagste premie voor de levensverzekering.

Uitkering uit een levensverzekering

Bij afsluiten van een levensverzekering komt een overeenkomst tot stand tussen verzekeraar en verzekeringnemer. Hierbij keert de verzekeraar het uit te keren bedrag uit, als het onzekere voorval, het overlijden van de verzekerde zich voordoet. Het onzekere voorval is afhankelijk van het leven van een persoon. Vandaar de term levensverzekering. De verzekeraar keert het verzekerde bedrag in één keer uit. Ook is het mogelijk dat de verzekeraar periodiek geld overmaakt.


OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING
VERGELIJKEN