Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering keert een geldbedrag uit als u binnen een bepaalde termijn komt te overlijden.

Dat geeft uw nabestaanden financiële zekerheid, want zij kunnen hiermee:

 • In hun huidige woning blijven wonen
 • De vaste lasten blijven betalen
 • Openstaande schulden afbetalen

Er zijn verschillende soorten verzekeringen, maar welke past bij u?

Gelijkblijvende verzekering

Gelijkblijvend

Bij dit type verzekering blijft de dekking van de verzekeraar altijd even hoog, zelfs als de verzekerde tegen aan het van de looptijd komt te overlijden.

Voor- en nadelen:

Hoogte uitkering blijft altijd gelijk

Premie per maand ligt een stuk hoger

Een gelijkblijvende ORV wordt vaak gekozen bij een aflossingsvrije hypotheek of als het financieel risico gelijk blijft gedurende de hele looptijd van de verzekering.

Lineair dalende verzekering

Lineair dalend

Bij een lineair dalende polis wordt de uitkering steeds lager naarmate de looptijd vordert. Dit gebeurt met gelijke stappen totdat de looptijd is verstreken.

Voor- en nadelen:

Goedkoper dan andere soorten ORV’s

Dekking van de verzekering neemt snel af

Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering wordt vaak gekozen als het financieel risico ieder jaar met gelijke stappen afneemt.

Annuïtair dalende verzekering

Annuïtair dalend

Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering is de dekking in het begin heel hoog, maar naarmate de looptijd vordert daalt de uitkering steeds sneller.

Voor- en nadelen:

Sluit goed aan bij een hypotheekschuld

Dekking vrijwel nihil bij einde looptijd

Een ORV met annuïtair dalende dekking is interessant als de schuld in het begin van de looptijd langzaam afneemt en richting het eind steeds sneller.

Overlijdensrisicoverzekering top 3

Gegevens

De premies in deze vergelijking zijn berekend met:

Gelijkblijvend bedrag
20 jaar (looptijd)
5 januari 1991 (30 jaar)

Verzekerd bedrag:

Sorteer op:

Vind de beste
overlijdensrisicoverzekering

Eenvoudig vergelijken

Vergelijk de premies en voorwaarden van alle overlijdensrisicoverzekeraars voor een eerlijk en overzichtelijk resultaat.

Veilig en betrouwbaar

U sluit de overlijdensrisicoverzekering altijd af via de website van de verzekeraar. Dit is snel en eenvoudig te regelen.

Altijd 14 dagen bedenktijd

Als u een nieuwe verzekering online afsluit, heeft u altijd 14 dagen bedenktijd om de aanvraag kosteloos te annuleren.

Hulp & tips door experts

Hulp nodig? Onze website wordt ondersteund door experts. We staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Hoe werkt een ORV?

Een overlijdensrisicoverzekering beschermt uw nabestaanden tegen financiële risico’s van uw overlijden, bijvoorbeeld verlies van inkomen.

 • U kiest een passend verzekerd bedrag
 • U kiest een verzekeringsvorm
 • U betaalt premie aan de verzekeraar
 • U bent verzekerd gedurende de looptijd

Komt u te overlijden? Dan geeft de verzekering financiële steun door middel van een eenmalige uitkering. Hiermee kan bijvoorbeeld de hypotheek worden afgelost, zodat u of uw partner de andere maandelijkse vaste lasten kan blijven betalen.

Waarom een overlijdensrisicoverzekering?

Met een overlijdensrisicoverzekering (orv) kiest u voor financiële zekerheid van uw nabestaanden, bijvoorbeeld uw partner en kinderen. U zorgt er voor dat zij niet in de financiële problemen komen als u komt te overlijden.

Zij kunnen daardoor bijvoorbeeld:

 • In de huidige woning blijven wonen
 • De vaste lasten blijven betalen
 • Een openstaande lening afbetalen

Bij uw overlijden krijgen uw nabestaanden het bedrag dat u met de verzekeraar heeft afgesproken.

Hieronder gaan we dieper in op een aantal goede redenen voor het afsluiten van een verzekering tegen overlijdensrisico.

Bij een hypotheek

Als u als mede-huiseigenaar komt te overlijden, is de kans groot dat uw partner niet langer kan voldoen aan de hypotheekverplichtingen. Er valt immers een deel van het inkomen weg. Het afsluiten van een hypotheek blijft dan ook de belangrijkste reden om een ORV af te sluiten.

 • Met een overlijdensrisicoverzekering heeft de hypotheekverstrekker zekerheid dat uw hypotheekschuld wordt afgelost.
 • Uw partner en eventuele kinderen kunnen gewoon in het huis blijven wonen. Dat biedt hen een grote financiële zekerheid.

Vaak wordt voor beide partners een overlijdensverzekering afgesloten. Soms wordt geëist dat een gedeelte van de hypotheek wordt gedekt door een ORV. De verzekering wordt dan verpand aan de hypotheek.

Voor studie en levensonderhoud kinderen

De studie en het levensonderhoud van uw kinderen is een kostbare aangelegenheid. U en uw partner zullen hier lang voor moeten sparen.

Als één van de ouders vroegtijdig komt te overlijden, is er mogelijk niet voldoende geld beschikbaar voor de kinderen. Een levensverzekering kan deze kosten afdekken. Dat biedt rust en ruimte voor het gezin.

Voor een zakelijk belang

Als u met meerdere personen een bedrijf runt, kan het essentieel zijn om de financiële gevolgen op te vangen als een compagnon komt te overlijden. Veel bedrijven kiezen daarom voor een overlijdensrisicoverzekering. Het geld van de uitkering kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt voor:

 • Uitkopen van de erfgenamen
 • Verlies in inkomsten op te vangen door wegvallen kennis/netwerk overledene

De premie van een overlijdensrisicoverzekering is aftrekbaar van de vennootschapsbelasting.

Voor een persoonlijke lening

Een overlijdensrsicoverzekering wordt ook nog wel eens afgesloten om schulden af te betalen. Stel dat u een (dure) auto koopt met een lening. Als u vroegtijdig komt te overlijden, komt de schuld op het bordje van uw nabestaanden terecht. Met een risicoverzekering tegen overlijden kan die schuld in een keer worden afgelost.

Het kan ook zijn dat u al schulden heeft, maar niet wil dat uw partner of nabestaanden daarmee te maken krijgen als u vroeg komt te overlijden. Ook dan kan een overlijdensrisicoverzekering zinvol zijn.

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is snel en eenvoudig te regelen. U bent nooit verplicht om de verzekering af te sluiten bij dezelfde partij waar u de hypotheek of lening heeft aangevraagd, want koppelverkoop is verboden.

Voordat u een overlijdensrisicoverzekering afsluit, is het belangrijk om een aantal stappen te doorlopen. 

1. Bepaal verzekerd bedrag

Voordat u een verzekering aanvraagt, is het belangrijk om te bepalen voor welk bedrag u zich wilt verzekeren. Hierbij is het zinnig om te kijken naar de kosten waar u nabestaanden mee te maken kunnen krijgen als u vroegtijdig komt te overlijden, zoals:

 • Kosten hypotheek
 • Vaste lasten
 • Andere schulden

Het bedrag dat een overlijdensrisicoverzekering kan uitkeren, ligt bij de meeste verzekeraars tussen de 10.000 en 500.000 euro. Indien dit niet voldoende is, kunt u overwegen om meerdere polissen aan te vragen bij verschillende verzekeraars.

  2. Partner meeverzekeren (of niet)

  In sommige situaties kan het verstandig zijn om ook uw partner te verzekeren tegen overlijdensrisico.

  Bij deze overweging is het raadzaam om te kijken  welk financieel risico uw gezin loopt als uw partner onverhoopt komt te overlijden. Als uw partner bijvoorbeeld kostwinner is, valt een deel van het inkomen weg. Dit kan een reden zijn voor een tweede verzekering.

  3. Begunstigden opgeven

  Bij het afsluiten van de verzekering is het noodzakelijk om de begunstigden op te geven. Dit is de persoon (of zijn de personen) waaraan de uitkering wordt gedaan als de verzekerde komt te overlijden.

  Het is mogelijk om de begunstigden achteraf te wijzigen. Voorwaarde is wel dat de verzekering nog niet tot uitkering is gekomen.

  4. Bepaal type verzekering

  Er zijn verschillende soorten overlijdensverzekeringen die u kunt afsluiten:

  • Verzekering met gelijkblijvende dekking
  • Verzekering met annuïtair dalende dekking
  • Verzekering met lineair dalende dekking

  Hieronder vindt u een schematische weergave van deze verzekeringen.

  5. Medische keuring doorlopen

  Bij het afsluiten van een verzekering tegen overlijdensrisico wil de verzekeraar een idee krijgen van uw gezondheidstoestand en medische geschiedenis. Deze informatie wordt gebruikt om het risico op overlijden te bepalen.

  Dit is belangrijk bij een medische keuring:

  • Informeer op voorhand of er kosten verbonden zijn aan een medische keuring en wie deze kosten draagt bij afwijzing of acceptatie.
  • Voorkom dat uw volledige medische dossier in handen komt bij uw verzekeraar door de verzekeraar alleen toestemming te geven om informatie in te winnen over een aandoening of onderwerp waarover de verzekeraar meer wil weten.

  Laatste nieuws

  Levensverzekeraar Conservatrix failliet

  08 december 2020 — Levensverzekeraar Conservatrix is door de rechtbank van Amsterdam failliet verklaard. Dit gebeurde op verzoek van de Nederlandsche Bank. Er waren serieuze problemen met de financiële gezondheid van het bedrijf. De solvabiliteit daalde tot maar liefst ...

  Lees volledig artikel

  Meer verschil in premie overlijdensrisicoverzekering

  16 oktober 2020 — De verschillen in premie tussen overlijdensrisicoverzekeringen (ORV's) nemen de laatste jaren toe. Dat blijkt uit de nieuwe solidariteitsmonitor van het Verbond van Verzekeraars. De oorzaak is te wijten aan nieuwe aanbieders van levensverzekeringen ...

  Lees volledig artikel

  ORV: spray nicotine staat gelijk aan roken

  11 september 2020 — Bij een overlijdensrisicoverzekering (ORV) kunt u als verzekerde een korting op de premie krijgen als u niet rookt. Het is risico is dan lager voor de levensverzekeraar. Als u wel rookt, betaalt u meer premie.

  Lees volledig artikel