Is de ORV-premie inclusief assurantiebelasting?

Bij het afsluiten van een levensverzekering, bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering, vragen veel mensen zich af of zij over hun premie ook assurantiebelasting betalen.

Over een overlijdensrisicoverzekering hoeft geen assurantiebelasting te worden voldaan. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de uitvaartverzekering of de lijfrenteverzekering. Ook zorgverzekeringen en ongevallenverzekeringen zijn vrijgesteld van assurantiebelasting.

Wat is assurantiebelasting?

Assurantiebelasting is belasting welke wordt geheven over een verzekering. Net als dat belasting over goederen (btw) of inkomen (inkomstenbelasting) wordt geheven, wordt ook belasting geheven over verzekeringen. Deze belasting bedraagt 21% (per 1 januari 2018), gelijk aan het reguliere tarief van de btw. De belasting moet worden betaald over de premie op het moment dat er tussen de verzekeraar en de verzekerde een verzekeringsovereenkomst tot stand komt.

Tevens moet assurantiebelasting worden voldaan op het moment dat de verzekeraar of een derde partij (een bemiddelaar) de werkzaamheden die samenhangen met de verzekering apart in rekening brengen. Feit is dat het veelal de verzekeraar is die de assurantie heft. De verzekeraar draagt de belasting dan ook af.

Geen assurantiebelasting

Voor veel verzekeringen die betrekking hebben op een levend persoon geldt een vrijstelling van de assurantiebelasting:

  1. Levensverzekeringen
  2. Ongevallen-, invaliditeits-, en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  3. Zorgverzekeringen
  4. Werkloosheidsverzekeringen

Ook voor verzekeringen van zeeschepen en luchtvaartuigen, bedoeld voor internationaal verkeer, geldt een vrijstelling van de assurantiebelasting.


Vraag over
levensverzekeringen?

Neem dan persoonlijk contact met mij op. Ik zal uw vraag zo duidelijk mogelijk proberen te beantwoorden.

Neem contact op met Koen

info@overlijdensrisicoverzekering.nl

Vragen over een oude uitvaart polis?

0800 020 1068 Bereikbaar tot 17:00
Expert levensverzekeringen