Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft de uitkering van de verzekering gelijk gedurende de hele looptijd. Nadat de looptijd is verstreken, vervalt de dekking.

U blijft bij dit type verzekering dus altijd voor hetzelfde bedrag verzekerd, ongeacht wanneer u komt te overlijden. Dit is direct het grootste verschil met een annuïtair dalende of lineair dalende overlijdensrisicoverzekering.

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering met gelijkblijvende dekking is overigens de meest afgesloten soort ORV.

Voor- en nadelen

Een opsomming van de voordelen:

  • De uitkering blijft gelijk voor een vaste periode
  • Sluit goed aan bij een aflossingsvrije hypotheek

Een opsomming van de nadelen:

  • Premie is relatief hoog, omdat de dekking gelijk blijft

Voorbeeld

Peter sluit op 1 januari 2020 een overlijdensrisicoverzekering af met gelijkblijvende dekking:

  • Looptijd: 30 jaar
  • Uitkering: € 150.000

Hieronder is goed te zien dat de uitkering hetzelfde blijft. Pas zodra de looptijd is verstreken (op 1 januari 2050) is de dekking 0.

Looptijd (in jaren) Uitkering
0 € 150.000
10 € 150.000
20 € 150.000
30 € 0

Premie

De premie van een overlijdensrisicoverzekering met gelijkblijvende dekking blijft hetzelfde. Uitzondering hierop is als er een en bloc clausule is opgenomen. Dan kan de verzekeraar de premie verhogen.

U moet er wel rekening mee houden dat een ORV met gelijkblijvende uitkering duurder is dan de andere varianten:

Berekenen

Bij het afsluiten van een ORV krijgt u meestal te maken met eenmalige afsluitkosten. Deze kosten zijn niet bij iedere verzekeraar gelijk. Het is daarom belangrijk om deze kosten mee te nemen bij het kiezen van een bepaalde verzekering.

Via Overlijdensrisicoverzekering.nl kunt u bij verschillende overlijdensrisicoverzekeraars de premie berekenen.


Vraag over
levensverzekeringen?

Neem dan persoonlijk contact met mij op. Ik zal uw vraag zo duidelijk mogelijk proberen te beantwoorden.

Neem contact op met Koen

info@overlijdensrisicoverzekering.nl

Vragen over een oude uitvaart polis?

0800 020 1068 Bereikbaar tot 17:00
Expert levensverzekeringen