Levensverzekering afkopen

Een levensverzekering, zoals een overlijdensrisicoverzekering, kan men meestal niet afkopen, omdat er geen waarde (kapitaal) wordt opgebouwd. Men spreekt dan ook van stopzetten/opzeggen in plaats van afkopen.

Er bestaan wel gemengde levensverzekeringen waarbij naast een overlijdensrisicodekking ook vermogen wordt opgebouwd. Deze verzekeringsvorm bestaat bijvoorbeeld bij een spaarhypotheek. Heeft u een dergelijke verzekering? Dan kunt u bij de verzekeraar informeren wat de actuele afkoopwaarde is.

Overzicht levensverzekeringen

Overlijdensrisicoverzekering Kapitaalverzekering of gemengde verzekering Uitvaartverzekering
Niet af te kopen. Er wordt geen kapitaal opgebouwd Wel af te kopen. Er wordt vermogen opgebouwd Af te kopen, want de verzekering keert altijd uit

Premievrije polis

Indien u een levensverzekering heeft met een gelijkblijvende premie bouwt u gedurende globaal de eerste helft van de looptijd premiereserve op. Simpel gezegd; de premie die nodig is om het risico af te dekken is, gezien het sterfterisico, lager dan de premie die je betaalt. Naarmate je ouder wordt zal de benodigde premie hoger worden en de premiereserve afnemen.

Volgens de Nederlandse wet heb je recht op een premievrije polis indien de premiereserve hoog genoeg is om een bedrag van € 5.000,- gelijkblijvend te verzekeren. Zeker bij hogere premies komt dit vaak voor. Vraag bij opzegging van de oude overlijdensrisicoverzekering dus altijd geld terug of een premievrije polis.

Let op: het wordt afgeraden om een oude levensverzekering op te zeggen, alvorens de nieuwe geaccepteerd is.


Vraag over
levensverzekeringen?

Neem dan persoonlijk contact met mij op. Ik zal uw vraag zo duidelijk mogelijk proberen te beantwoorden.

Neem contact op met Koen

info@overlijdensrisicoverzekering.nl

Vragen over een oude uitvaart polis?

0800 020 1068 Bereikbaar tot 17:00
Expert levensverzekeringen