Zoeken?

Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Overlijdensrisicoverzekering afkopen

Een overlijdensrisicoverzekering kan men in veel gevallen niet afkopen, omdat er geen waarde (kapitaal) wordt opgebouwd. Men spreekt dan ook van stopzetten/opzeggen in plaats van afkopen.

Er bestaan wel gemengde overlijdensrisicoverzekering waarbij naast een overlijdensrisicodekking ook vermogen wordt opgebouwd. Deze verzekeringsvorm bestaat bijvoorbeeld bij een spaarhypotheek. Heeft u een dergelijke verzekering? Dan kunt u bij de verzekeraar informeren wat de actuele afkoopwaarde is.

Premievrije polis

Indien u een overlijdensrisicoverzekering heeft met een gelijkblijvende premie bouwt u gedurende globaal de eerste helft van de looptijd premiereserve op. Simpel gezegd; de premie die nodig is om het risico af te dekken is, gezien het sterfterisico, lager dan de premie die je betaalt. Naarmate je ouder wordt zal de benodigde premie hoger worden en de premiereserve afnemen.

Volgens de Nederlandse wet heb je recht op een premievrije polis indien de premiereserve hoog genoeg is om een bedrag van € 5.000,- gelijkblijvend te verzekeren. Zeker bij hogere premies komt dit vaak voor. Vraag bij opzegging van de oude overlijdensrisicoverzekering dus altijd geld terug of een premievrije polis.

Let op: het wordt afgeraden om een oude overlijdensrisicoverzekering op te zeggen, alvorens de nieuwe geaccepteerd is.


Deze pagina is geactualiseerd op: 24 oktober 2018

Was deze informatie nuttig?