Wat is verzekerd kapitaal?

Het verzekerd kapitaal is een essentieel onderdeel van de verzekering en daarmee van de overlijdensrisicoverzekering. Het verzekerde kapitaal of de verzekerde som betreft namelijk het bedrag dat na het intreden van de verzekerde gebeurtenis uitgekeerd wordt aan de begunstigde. Bij de overlijdensrisicoverzekering betreft dit het bedrag dat wordt uitbetaald aan de nabestaande(n) van de overledene indien deze overlijd voor de einddatum van de verzekering.

Hoogte kapitaal

De hoogte van het verzekerde kapitaal is afhankelijk van vele zaken, maar hangt veelal samen met de lasten die zullen moeten worden voldaan na het overlijden van de verzekerde. Deze lasten kunnen vaak wel nog worden voldaan bij het leven van de verzekerde, maar niet zeker is het of dit ook nog het geval is na het overlijden van de verzekerde. Als er bijvoorbeeld een hoge hypotheek rust op het huis van de verzekerde en de begunstigde kan het verstandig zijn om een hoog kapitaal te verzekeren omdat deze lasten ook na het overlijden van de verzekerde zullen voortduren en de begunstigde tegen deze lasten gedekt wil zijn.


Deze pagina is geactualiseerd op: 26 juni 2019


Vond u deze informatie nuttig?