Woekerpolis met overlijdensrisicoverzekering

Hoewel woekerpolissen niet meer worden aangeboden, zijn er, volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM), nog zo’n 2 miljoen lopende polissen. Kenmerk van deze polissen is dat u veel te hoge kosten betaalt op zowel uw spaar- en beleggingsdeel als op uw premie overlijdensrisicoverzekering. De stichtingen Woekerpolisclaim en Verliespolis hebben met de verzekeraars een compensatieregeling afgesproken. Maar deze compensatieregeling doet nauwelijks recht aan de geleden schade op woekerpolissen.

Verzekeraars hebben in de afgelopen 20 jaar meer dan zeven miljoen beleggingsproducten afgesloten die te kwalificeren zijn als woekerpolis of woekerpolis in combinatie met een woeker-overlijdensrisicoverzekering. De veel voorkomende combinatie van een woekerpolis en een woekerpolisoverlijdensrisicoverzekering leidt bovendien tot het zogenoemde inteereffect, waardoor uw kosten nog hoger zijn!

Compensatievoorstel

Het is dan ook niet verstandig om zo maar in te stemmen met het compensatievoorstel dat u van uw verzekeraar ontvangt. De rechtbank Haarlem heeft kort geleden Falcon Leven (ASR) veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van ruim € 15.000 terwijl er volgens de compensatieregeling slechts een schadevergoeding van enkele tientjes werd toegekend. Naar de rechter gaan heeft dus zin. Uw woekerpolis kan dus veel geld waard zijn! U kunt bovendien gratis procederen op basis van no cure, no pay via Consumentenclaim. Uiteraard kunnen wij u ook van dienst zijn. Neem hiervoor vandaag nog contact met ons op!

Inteereffect en hefboomeffect

Het inteereffect op uw woekerpolis is het gevolg van de combinatie van een woekerpolis met overlijdensrisicoverzekering. Het Inteereffect ook wel aangeduidt met hefboomeffect leidt er toe dat er dat uw kapitaalopbouw nog verder achterblijft als gevolg van de oplopende premie overlijdensrisicoverzekering of levensverzekering. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de polis als gevolg van de te hoge kosten minder kapitaal opbouwt dan geprognotiseerd. Hierdoor loopt het uit te keren bedrag uit de overlijdensrisicoverzekering minder snel terug dan waar van te voren mee gerekend was. Het gevolg is dat de overlijdensrisicoverzekering een hoger bedrag dient te dekken dan geprognotiseerd.

Een hogere overlijdensrisicoverzekering betekent een hogere premie. Hierdoor wordt maandelijks minder premie gebruikt voor kapitaalopbouw en meer voor de overlijdensrisicoverzekering. Omdat er minder premie wordt gebruikt voor kapitaalopbouw blijft de kapitaalopbouw nog verder achter waardoor de overlijdensrisicoverzekering nog hoger moet zijn. Dit is het inteereffect. De overlijdensrisicoverzekering slokt steeds meer premie op en gaat op een gegeven moment zelfs ten koste van het opgebouwde kapitaal.

Woekerpolis in Tros Radar en Vara’s Kassa

In de consumentenprogramma’s Vara’s Kassa van 5 maart en Tros Radar van 7 maart 2011 is ruim aandacht besteed aan de te dure woekerpolis met overlijdensrisicoverzekering. In deze uitzending hebben de verzekeraars laten weten dat zij klanten met een woekerpolis en en een woekerpolisoverlijdensrisicoverzekering een beter en goedkoper financieel product aan te bieden.

Aegon, Reaal, Nationale Nederlanden, ASR en Delta Lloyd gaven aan dat het binnenkort mogelijk zou zijn dat iedereen zonder boete zijn woekerpolis kan beëindigen. Belangrijk nieuws dus. Maar of dat in praktijk ook zo makkelijk zal gaan dat moet nog worden afgewacht..

Wat is een woekerpolis?

De woekerpolis kan worden gekwalificeerd als een individuele beleggingsverzekering. Hierbij stort u als verzekeringnemer of polishouder maandelijks geld dat door de verzekeraar voor u wordt belegd of wordt aangewend als premie op de overlijdensrisicoverzekering.

De opgebouwde waarde wordt meestal aangewend voor extra aanvullend pensioen of is bedoeld om uw hypotheek na 30 jaar af te lossen. Echter, door de te hoge kosten die verzekeraars in rekening hebben gebracht op beleggingen en overlijdensrisicoverzekeringen blijft de werkelijke waarde achter bij de het geprognosticeerde rendement.

Deze complexe financiële producten brengen aldus niet de verwachte opbrengst voor de aflossing van de hypotheek of leiden tot een te laag opgebouwd pensioen. De vaak onrealistische beleggingsscenario’s gaven polishouders een onvolledig en een verkeerd beeld van de kosten en risico’s van de polis of verzekering.

Bovendien werden onbekende kosten in rekening gebracht bij de woekerpolis en de overlijdensrisicoverzekering en dan nog vooral in de beginjaren van de polis. Denk aan kosten als:

  • Kosten overlijdensrisicoverzekering
  • Administratiekosten
  • Kosten voor A units en B units
  • Beheerskosten
  • Provisiekosten
  • Eerste kosten
  • Poliskosten
  • Aan- en verkoopkosten

Sinds 2009 is er de Wabekenorm. Dit houdt in dat de totale kostenlading op een beleggingsverzekering niet hoger mag zijn dan 2,45% van de opgebouwde waarde. Dat lijkt weinig. Maar zodra er waarde komt in de polis dan is 2,45% jaarlijks een flinke kostenlading. Stel dat u 250.000 euro wil opbouwen met u beleggingsverzekering voor het aflossen van uw hypotheek en halverwege de looptijd de poliswaarde 100.000 euro bedraagt. Dan betaalt u dat jaar toch nog steeds 2450 euro aan kosten. Dat bedrag loopt ieder jaar verder op als de waarde van uw beleggingsverzekering verder stijgt.

Een aantal grote verzekeraars heeft een schadevergoeding aangeboden: SNS Reaal, Delta Lloyd, Fortis ING en Delta Lloyd hebben in september 2008 al bekend met de stichtingen Verliespolis en Woekerpolisclaim een bedrag van 300 miljoen euro aan compensatie aangeboden.


Vraag over
levensverzekeringen?

Neem dan persoonlijk contact met mij op. Ik zal uw vraag zo duidelijk mogelijk proberen te beantwoorden.

Neem contact op met Koen

info@overlijdensrisicoverzekering.nl

Vragen over een oude uitvaart polis?

0800 020 1068 Bereikbaar tot 17:00
Expert levensverzekeringen