Medische keuring overlijdensrisicoverzekering

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering wil de verzekeraar een bewijs dat u in redelijke gezondheid verkeert. Daarom moet u vaak een aantal gezondheidsvragen beantwoorden. Soms moet u ook een keuring bij een huisarts of internist ondergaan. Hoe ver de medische selectieprocedure gaat, en of u wordt geaccepteerd, hangt af van:

 • Uw leeftijd: naarmate u ouder bent, zal de keuring strenger  zijn
 • Het verzekerde bedrag: naarmate het verzekerde bedrag oploopt, zal de keuring uitgebreider zijn en kan de kans op acceptatie lager worden.
 • Het soort verzekering: een polis waarbij de uitkering gelijkblijvend is, is risicovoller voor de verzekeraar. De medische keuring is dan vaak strenger.

Houdt rekening met het volgende: 

Tot 268.125 euro moet de verzekeraar zich beperken tot een gezondheidsvragenlijst die is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Welke gegevens precies worden gevraagd, vindt u hieronder terug.

Welke gegevens worden gevraagd?

Bij de medische selectieprocedure zal de verzekeraar bepaalde medische gegevens van u eisen en informatie willen vergaren over uw gezondheidstoestand. Hiermee kan het risico op overlijden namelijk worden ingeschat.

Wat wil de verzekeraar zoal van u weten?

 • Of en hoe vaak u rookt.
 • Of u alcohol nuttigt, en zo ja, hoeveel.
 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Wat uw lengte en gewicht is.
 • Of u met uw beroep fysieke werkzaamheden heeft.
 • Of u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent.
 • Of u een storing, aandoening of afwijking heeft aan uw gehoor- of gezichtsvermogen.
 • Of u lijdt aan een bepaalde (psychische) aandoening, bijvoorbeeld suikerziekte, kanker, een chronische ziekte of een depressie.
 • Of u bepaalde klachten heeft, bijvoorbeeld aan de luchtwegen, blaas of nieren.
 • Of u een verhoogd cholesterol heeft of een afwijking aan uw stofwisseling of hormonen.

Een voorbeeld van een standaard gezondheidsvragenlijst vindt u hier.

Uitgebreide keuring

Als het verzekerde bedrag meer dan 268.125 euro bedraagt (regel anno 2015) zal de verzekeraar een uitgebreidere (en strengere) medische keuring hanteren. Naast de standaardvragen wordt u dan bijvoorbeeld ook gevraagd naar:

 • Erfelijke aandoeningen in de familie.
 • Uitslag van een bloed- en urineonderzoek.
 • Een keuring van een huisarts of internist naar uw gezondheidstoestand.

Waarheid

Bij het invullen van de gezondheidsverklaring en afsluiten van de polis is het belangrijk dat u geen ziektes of aandoeningen die u heeft (of heeft gehad) verzwijgt. Doet u dat wel? Dan is de kans groot dat de verzekeraars niets uitkeert bij uw overlijden, waardoor uw nabestaanden in de financiële problemen komen.

Wijzigingen

Het is verder essentieel om bepaalde veranderingen in uw gezondheidssituatie door te geven.

Heeft u opgegeven dat u niet rookt, maar u begint na een aantal jaar met roken? Dan verandert het gezondheidsbeeld en moet de polis voor uw overlijdensrisico worden aangepast. Vaak gaat u dan meer premie betalen of wordt het verzekerde bedrag verlaagd. Dit gaat meestal in overleg met de verzekeraar.

Let op:

Mocht u een wijziging in uw gezondheidssituatie niet opgeven en overlijdt u later aan de gevolgen van longkanker als gevolg van roken? Dan krijgen uw nabestaanden mogelijk niets of fors minder uitgekeerd.

Gestopt met roken?

Als u bent gestopt met roken, komt u meestal in aanmerking voor een lagere premie.

Hier stelt de overlijdensrisicoverzekeraar vaak wel voorwaarden aan, bijvoorbeeld:

 • Je bent minimaal twee jaar geleden gestopt 
 • Je hebt een niet-rokersverklaring ingevuld

In sommige gevallen vraagt de verzekeraar om een nieuwe gezondheidsverklaring en medische beoordeling.


Vraag over
levensverzekeringen?

Neem dan persoonlijk contact met mij op. Ik zal uw vraag zo duidelijk mogelijk proberen te beantwoorden.

Neem contact op met Koen

info@overlijdensrisicoverzekering.nl

Vragen over een oude uitvaart polis?

0800 020 1068 Bereikbaar tot 17:00
Expert levensverzekeringen