Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt de uitkering van de verzekering met gelijke stappen. Dit gebeurt in een rechte lijn.

Ieder jaar gaat hetzelfde bedrag af van de uitkering totdat het einde van de looptijd is bereikt. De dekking staat dan op 0 euro.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Voor- en nadelen

Een opsomming van de voordelen:

  • Premie is relatief laag, omdat de dekking relatief snel afneemt
  • Sluit goed aan bij een lineaire hypotheek

Een opsomming van de nadelen:

  • De uitkering neemt snel af waardoor de polis in de laatste jaren nauwelijks nog wat uitkeert
  • Niet geschikt bij andere hypotheekvormen

Voorbeeld

Hieronder een voorbeeld een lineair dalende uitkering bij een overlijdensrisicoverzekering met een looptijd van 30 jaar en een uitkering van 150.000 euro.

Looptijd (in jaren) Uitkering
0 € 150.000
5 € 125.000
10 € 100.000
15 € 75.000
20 € 50.000
25 € 25.000
30 € 0

Iedere vijf jaar daalt de uitkering van de verzekering 25.000 euro. Dat komt neer op 5.000 euro per jaar.

Premie

De premie blijft gelijk bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. De premie die u betaalt aan uw verzekeraar daalt dus niet naarmate de dekking omlaag gaat. Uitzondering hierop is als er gewerkt wordt met een eenjarige risicopremie.

Het komt wel eens voor dat u in de laatste jaren van de looptijd geen premie meer hoeft te betalen, omdat de dekking niet meer in verhouding staat tot de premie. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden.

Andere kosten

Bij het afsluiten van een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering betaalt u eenmalige afsluitkosten. Die kunnen per verzekeraar verschillen.

Berekenen

Wilt u de premie van een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering berekenen? Vergelijk hier dan verschillende verzekeraars.

Bekijk ook


Vraag over
levensverzekeringen?

Neem dan persoonlijk contact met mij op. Ik zal uw vraag zo duidelijk mogelijk proberen te beantwoorden.

Neem contact op met Koen

info@overlijdensrisicoverzekering.nl

Vragen over een oude uitvaart polis?

0800 020 1068 Bereikbaar tot 17:00
Expert levensverzekeringen