Zoeken?

Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Risicoverzekering voor overlijden

Een risicoverzekering voor overlijden is een verzekering die de financiële risico’s dekt ten gevolge van het overlijden. Een overlijdensrisicoverzekering wordt vaak verplicht gesteld indien u een hypotheek afsluit voor de aankoop van een nieuwe woning. Een overlijdensverzekering geeft u zekerheid, aangezien uw nabestaanden met het bedrag dat vrijkomt een eventuele schuld kunnen aflossen. Hierdoor blijven zij niet met een grote financiële last achter.

Bekijk ook: Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringsvormen

Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen waar u uit kunt kiezen:

 1. Gelijkblijvende dekking: de uitkering blijft even hoog.
 2. Annuïtair dalende dekking: de uitkering daalt steeds sneller naarmate de looptijd vordert.
 3. Lineair dalende dekking: de uitkering daalt regelmatig, naarmate de looptijd vordert.

Voordelen

Welke voordelen heeft een risicoverzekering?

 • De verzekering lost de hypotheek af zodat uw partner in het huis kan blijven wonen als u onverhoopt komt te overlijden.
 • Een krediet wordt afgelost, zodat uw nabestaanden niet met een schuld achterblijven.
 • Er komt geld vrij die de studie van uw kinderen ook na uw overlijden kan bekostigen.
 • Het wegvallen van een inkomen wordt (deels) opgevangen .

Laagste premie kiezen

Het is raadzaam om de totale premiekosten bij verschillende overlijdensrisicoverzekeraars met elkaar te vergelijken. Dit kunt u doen door de looptijd in jaren te vermenigvuldigen met 12 en deze te vermenigvuldigen met de maandelijkse premie.

Let bij het kiezen van de verzekering ook goed op de voorwaarden:

 • Welke verzekeringsvorm?
 • Hoe hoog is de uitkering?
 • Clausules?
 • Welke andere voorwaarden gelden er (eenmalige kosten bijvoorbeeld)?

Door uw overlijdensrisicoverzekering te vergelijken kunt u veel geld besparen.


Deze pagina is geactualiseerd op: 30 januari 2019

Was deze informatie nuttig?