Kosten overlijdensrisicoverzekering

De kosten die komen kijken bij een overlijdensrisicoverzekering bestaan uit:

  • Doorlopende kosten (premie)
  • Eenmalige kosten, zoals advies- en poliskosten

Eenmalige kosten

Eenmalige kosten betaalt u als u de verzekering afsluit. Dit noemt men afsluitkosten of distributiekosten. Afhankelijk van de verzekeraar liggen deze kosten op 10 tot 100 euro.

Als u advies wilt bij het kiezen van een overlijdensrisicopolis betaalt u ook nog advieskosten, bijvoorbeeld bij een assurantie- of hypotheekadviseur. Het is raadzaam om vooraf inzage te krijgen in de advieskosten.

Lees ook: Wat is een ORV?

Doorlopende kosten

De doorlopende kosten zijn alle kosten die behoren tot de premie die per maand, kwartaal of jaar in rekening wordt gebracht.

De premie bestaat uit kosten voor administratie en medische goedkeuring en is verder afhankelijk van:

  • De hoogte van het verzekerde bedrag
  • Het type polis: gelijkblijvend, lineair dalend of annuïtair dalend
  • Uw leeftijd
  • Uw gezondheidssituatie bij het afsluiten van de polis
  • Roker of niet-roker

Afhankelijk van de verzekeraar kunnen de risicopremies sterk verschillen. Het loont daarom om meerdere partijen met elkaar te vergelijken op basis van prijs en voorwaarden.

Voorkom erfbelasting

Bij overlijden keert de verzekeraar een bepaald bedrag uit aan de nabestaanden. De regels van erfbelasting zijn dan van toepassing. Daarin staat dat de erfbelasting niet van toepassing is als degene die erft (en dus de uitkering krijgt) ook de premie heeft betaald.

Wilt u voorkomen dat u erfbelasting moet betalen? Dan kunt u in de huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract een bepaling laten opnemen door de notaris. De overlijdensrisicoverzekering wordt dan kruislings  afgesloten: u betaalt de premie voor uw partner en uw partner die van u. Dit houdt in dat u verzekeringsnemer bent voor de polis van uw partner en andersom.

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, heeft kruislings verzekeren geen zin. U heeft immers geen ‘eigen potje’ waar u de premie van betaald.


Vraag over
levensverzekeringen?

Neem dan persoonlijk contact met mij op. Ik zal uw vraag zo duidelijk mogelijk proberen te beantwoorden.

Neem contact op met Koen

info@overlijdensrisicoverzekering.nl

Vragen over een oude uitvaart polis?

0800 020 1068 Bereikbaar tot 17:00
Expert levensverzekeringen