Verzekerde en verzekeringnemer: wat is het verschil?

Bij het afsluiten van een levensverzekering, bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering, zijn er altijd meerdere partijen betrokken:

  • De verzekeringsnemer: de persoon die de verzekering afsluit en premie betaalt aan de verzekeraar.
  • De verzekerde: de persoon die op de polis staat en wiens leven is verzekerd
  • De begunstigde: de persoon aan wie wordt uitgekeerd als de verzekerde komt te overlijden

In dit dossier wordt nader ingegaan op de verschillen tussen deze drie partijen.

Definities Burgerlijk Wetboek

De regels van een verzekeringscontract zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Volgens dit wetboek is de verzekering een overeenkomst (een contract/rechtens afdwingbare afspraak) waarbij de verzekeraar zich tegen het genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meerdere uitkeringen, en bij het sluiten van de overeenkomst voor de partijen (de verzekeraar en de verzekeringnemer) het onzeker is of en wanneer tot uitkering zal worden overgegaan.

Overzicht verschillen

Bij een verzekering zijn minimaal twee en maximaal drie personen van belang. Dat zijn de verzekerde, de verzekeringnemer en de begunstigde.

Verzekeringnemer Verzekerde Begunstigde
Sluit de verzekering af en betaalt premie aan de verzekeraar De persoon die is verzekerd. Op deze persoon heeft de verzekering betrekking Is degene die van de verzekeraar een uitkering ontvangt

Zelfde persoon

Het komt vaak voor dat de verzekeringnemer en de verzekerde dezelfde persoon zijn. Ook kan de verzekeringnemer dezelfde persoon zijn als de begunstigde.

Voorbeeld

Aan de hand van het onderstaande voorbeeld wordt uitgelegd wie de verzekerde, verzekeringnemer en begunstigde zijn.

Rens en Marianne hebben een huis gekocht. Omdat Rens de enige kostwinner is, vinden zij het belangrijk dat Marianne niet in de financiële problemen komt als Rens onverhoopt (en vroegtijdig) komt te overlijden. Zo kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat Marianne het huis noodgedwongen moet verkopen.

  1. Marianne sluit bij een overlijdensrisicoverzekeraar een polis af. Zij is dus de verzekeringnemer en betaalt (formeel gezien) de premie.
  2. Rens is de verzekerde: op zijn leven wordt de verzekering afgesloten. Als Rens overlijdt binnen de looptijd van de polis wordt een bepaald bedrag uitgekeerd.
  3. Marianne is de begunstigde: zij ontvangt de uitkering van de verzekeraar na het overlijden van de verzekerde.

Vraag over
levensverzekeringen?

Neem dan persoonlijk contact met mij op. Ik zal uw vraag zo duidelijk mogelijk proberen te beantwoorden.

Neem contact op met Koen

info@overlijdensrisicoverzekering.nl

Vragen over een oude uitvaart polis?

0800 020 1068 Bereikbaar tot 17:00
Expert levensverzekeringen