Oude polissen levensverzekering verzilveren (stappenplan)

Door de lange looptijd van een levensverzekering kan het voorkomen dat de oude polis is kwijtgeraakt. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de polis is overgenomen door een andere verzekeringsmaatschappij of als de administratie niet op orde is.

Gelukkig zijn er manieren om te achterhalen of uzelf of een dierbare verzekerd bent/was en bij welke verzekeraar u recht heeft op een uitkering.

Hieronder staat een stappenplan dat u kunt volgen, zodat u uw oude polis kunt verzilveren:

1. Raadpleeg uw administratie

Allereerst is het zaak om uw administratie of die van de overledene door te nemen. Zo komt u er mogelijk achter wie de oude overlijdensrisicoverzekering op dit moment beheert.

Het kan helpen om te zoeken naar bewijzen van een afgesloten verzekering. Let daarbij op namen van polissen en verzekeraars. Zodra u de naam van de oude verzekeraar heeft achterhaald, kunt u de rechtsopvolger achterhalen.

2. Rechtsopvolger opzoeken

Bestaat de verzekeraar waar u een polis heeft afgesloten niet meer, bijvoorbeeld vanwege faillissement of een fusie?

Dan is uw polis overgenomen door een andere verzekeringsmaatschappij.

Hieronder staat een overzicht van veelvoorkomende oude levensverzekeraars:

Oude verzekeraar Nieuwe verzekeraar
ABP Leven a.s.r.
AG Leven a.s.r.
Agis Leven Nationale Nederlanden
AMEV levensverzekering a.s.r.
Arona (leven) Reaal
AXA Levensverzekering Reaal
Axent Leven a.s.r. of Aegon
Basic Life a.s.r.
Beon Leven Achmea
Careon Leidsche verzekeringen
Concordia Reaal
Cordares a.s.r.
DLG Reaal
Eagle Star leven a.s.r.
Ennia levensverzekering Aegon
Elvia leven Reaal
Falcon a.s.r.
Generali a.s.r.
Groene Land Achmea
Helvetia Reaal
Hooge Huys verzekeringen Reaal
Intermed Achmea
Levob Achmea
Mercator leven a.s.r.
Nationale levensverzekering bank Nationale Nederlanden
NOG levensverzekering maatschappij Reaal
Noord Hollandsche Reaal
NOVO Reaal
NVS Reaal
Onderlinge Verzekering Maatschappij Unive Reaal
PGGM leven Leidsche verzekeringen
Prudential Achmea
Royal & Sun leven Achmea
Royal Nederland leven Allianz
RVS verzekeringen Nationale Nederlanden
Securitas Nationale Nederlanden
SFB a.s.r.
SFS a.s.r.
Sterpolis Achmea
Sun Alliance Achmea
UAP Reaal
Unilife Reaal
Union Paris Reaal
Univé leven Reaal
Victoria Nationale Nederlanden
VSB a.s.r.
WUH Nationale Nederlanden
Zurich leven Reaal
ZZ levensverzekering Nationale Nederlanden

Staat uw (oude) verzekeraar hier niet tussen? Dan kunt u contact opnemen met De Nederlandsche Bank (DNB). Zij hebben een speciaal archief met de oude polissen en levensverzekeraars, inclusief de verzekeringsmaatschappijen die de ‘oude’ polissen momenteel in beheer hebben.

Op Overlijdensrisicoverzekering.nl staat een overzicht van overlijdensrisicoverzekeraars die op dit moment actief zijn.

3. Zoekservice inschakelen

Heeft u geen idee bij welke verzekeraar de polis is afgesloten of is ondergebracht? Dan kunt u gebruik maken van de zoekservice van het Verbond van Verzekeraars. Via deze service krijgt u hulp bij het vinden van een verloren levensverzekering. Deze is er voor twee soorten verzekeringen:

Polis van een overledene

Als u zeker wilt weten of en waar een overleden dierbare was verzekerd, kunt u hiervoor een aanvraag indienen. Het verbond van verzekeraars start dan een onderzoek en gaat na of de persoon in kwestie een verzekering had.

Hierbij gelden wel een aantal voorwaarden. U kunt bijvoorbeeld alleen een polis opvragen als uw kind, echtgenoot, partner of notaris bent van de overledene. Daarnaast moet u bewijsstukken aanleveren om aan te tonen dat de persoon in kwestie is overleden en welke relatie u had met de overledene.

Zodra er een verzekering op naam van de overledene is gevonden, ontvangt u bericht van de verzekeraar.

Polis van uzelf

Het kan ook voorkomen dat u zelf een levensverzekering heeft afgesloten, maar uw polis of verzekeraar niet meer kunt achterhalen. Ook dan is het mogelijk om een aanvraag in te dienen bij het Verbond van Verzekeraars. Die gaat na of er bij deelnemende verzekeraars een mogelijke verzekering is afgesloten. Ook bij deze aanvraag zijn er bepaalde voorwaarden.

Zodra er een verzekering op uw naam is gevonden, ontvangt u bericht van de verzekeraar.


Vraag over
levensverzekeringen?

Neem dan persoonlijk contact met mij op. Ik zal uw vraag zo duidelijk mogelijk proberen te beantwoorden.

Neem contact op met Koen

info@overlijdensrisicoverzekering.nl

Vragen over een oude uitvaart polis?

0800 020 1068 Bereikbaar tot 17:00
Expert levensverzekeringen