Zoeken?

Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Laatste nieuws

85 procent ex-rokers loopt korting mis op overlijdensrisicopolis

Ben je gestopt met roken en heb je een overlijdensrisicoverzekering (orv)? Dan kan de premie van je polis waarschijnlijk naar beneden. Dit moet je wel melden bij je verzekeraar. Uit onderzoek van Radar blijkt dat 85 procent van de consumenten niet weet dat de premie van


Ex-rokers kunnen premie ORV verlagen

Verzekerden met een overlijdensrisicoverzekering die zijn gestopt met roken, komen in aanmerking voor een lagere premie. Rokers betalen vanwege het verhoogde risico op vroegtijdig overlijden namelijk meer premie voor hun polis dan niet-rokers. Niet alle verzekeraars werken vanzelfsprekend mee aan een lagere premie. Soms staat in de polisvoorwaarden dat de premie niet kan worden ...


Geldbedrag voor klanten met orv van Rabobank

De Rabobank gaat klanten die teveel hebben betaald voor hun overlijdensrisicoverzekering (orv) compenseren. Dat blijkt uit het consumentenprogramma Kassa op zaterdag 26 januari. Rabobank zou hen niet hebben gewaarschuwd dat de premie omlaag kon, terwijl hier wel mogelijkheden voor waren. Daarom wordt een compensatie aangeboden. Het is de eerste financieel dienstverlener die uit ...


Prijs overlijdensrisicoverzekering weer omhoog

De tarieven van veel overlijdensrisicoverzekeringen (orv’s) zijn voor het eerst sinds lange tijd weer gestegen. Het gaat met name om verzekeringen die in combinatie met een hypotheek werden afgesloten. Dat stelt onderzoeksbureau MoneyView. Sinds 2002 is de premie van de orv met 56 procent gedaald, maar nu is er voor het eerst sprake van ...


Minder verzekeraars hebben en-bloc clausule bij overlijdensrisicoverzekering

Wanneer een overlijdensrisicoverzekering een en-bloc clausule heeft, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de premie. De verzekeraar heeft namelijk de optie om de premie en bloc, dus voor iedereen, te verhogen bij een lopende verzekering. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder verzekeraars van overlijdensrisicoverzekeringen deze en-bloc clausule in hun polisvoorwaarden hebben. Ruim 2 jaar geleden had ruim 50% van ...


Bij DELA Leefdoorplan voortijdige uitkering mogelijk

De begunstigde van de overlijdensrisicoverzekering zal bij een terminale ziekte van de verzekerde een bedrag uitgekeerd krijgen. Deze uitkering is eenmalig, maximaal € 50.000,- en maximaal 15% van het verzekerde bedrag op de polis. Verdere eisen zijn dat de verzekering minimaal 1 jaar moet lopen en de levensverwachting korter is dan 3 maanden. Het DELA ...


Polis op twee levens of beiden een losse polis

Veel mensen sluiten een overlijdensrisicoverzekering in combinatie met een hypotheek. Vaak wordt er gekozen voor een overlijdensrisicoverzekering op twee levens. Er zijn dan twee verzekerden op de polis, waarbij deze tot uitkering komt na overlijden van een van de verzekerden. Sommige polissen kennen een DUBO clausule waarbij de polis dubbel uitkeert bij gelijktijdig overlijden als gevolg van een ongeval. Wat veel mensen ...


Overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht bij NHG

Nederlanders die hun eerste huis kopen met een NHG-hypotheek hoeven vanaf 1 januari 2018 geen overlijdensrisicoverzekering (orv) daarbij af te sluiten. Dit geldt ook voor 2019. Vorig jaar (2017) werden huizenkopers nog verplicht om bij een NHG-hypotheek een overlijdensrisicopolis af te sluiten die het bedrag dekt dat boven 80 procent van de woningwaarde uitkomt. Deze verplichting is komen te vervallen. Als starter ...