Meer verschil in premie overlijdensrisicoverzekering

De verschillen in premie tussen overlijdensrisicoverzekeringen (ORV’s) nemen de laatste jaren toe. Dat blijkt uit de nieuwe solidariteitsmonitor van het Verbond van Verzekeraars.

De oorzaak is te wijten aan nieuwe aanbieders van levensverzekeringen die lage premies bieden voor gezonde mensen die niet roken.

30 verzekeraars

Op de Nederlandse markt van overlijdensrisicopolissen zijn ongeveer 30 verzekeringsmaatschappijen en onderliggende labels actief.

Door de komst van nieuwe verzekeraars is de betaalbaarheid verbetert voor de consument, constateert het Verbond. Overlijdensrisicoverzekeringen zijn goedkoper geworden, al nemen de onderlinge verschillen wel toe.

“Geen zorgen”

Richard Weurding, Verbondsdirecteur: “We maken ons niet direct zorgen over de toegenomen verschillen, maar blijven we deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten houden.”

Ook buiten Nederland zijn er grote verschillen in premie voor overlijdensrisicoverzekeringen, blijkt uit een rondgang van deze site.

Afgelopen 10 jaar

In het afgelopen decennium zijn de ORV-premies sterk gedaald. In 2009 betaalde een verzekerde nog gemiddeld 450 euro op jaarbasis, terwijl dat nu nog maar zo’n 250 euro is.