Adviseur moet klant wijzen op lagere premie ORV

Mensen die via een adviseur een overlijdensrisicoverzekering (ORV) hebben afgesloten, komen mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding.

Veel adviseurs wezen hun klanten namelijk niet of onvoldoende op het feit dat er lagere premies mogelijk waren bij een overstap van verzekeraar. Daarmee voldeden zij niet aan hun zorgplicht.

Lees ook: Wat is een ORV?

Premies fors gedaald

De premies van overlijdensrisicoverzekeringen zijn de afgelopen tien jaar sterk gedaald. De levensverwachting is namelijk toegenomen en er is meer concurrentie. Dat is gunstig voor verzekerden.

Mensen die niet zijn overgestapt, hebben daar verlies op geleden.

100 zaken

Het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) deed onlangs uitspraak in twee zaken van mensen die via een adviseur een ORV hadden afgesloten. De zaken dienden als voorbeeld voor bijna 100 andere gevallen.

Volgens het Kifid had de adviseur zijn klanten moeten wijzen op een lagere premie voor de ORV. Als klanten kunnen aantonen dat er schade is geleden, hebben ze recht op een schadevergoeding.

3.200 euro

In een zaak van vorig jaar was er zelfs sprake van 3.200 euro aan schadevergoeding.

Besparen op een overlijdensrisicoverzekering kan ook zonder adviseur.