Ex-rokers kunnen premie ORV verlagen

Verzekerden met een overlijdensrisicoverzekering die zijn gestopt met roken, komen in aanmerking voor een lagere premie. Rokers betalen vanwege het verhoogde risico op vroegtijdig overlijden namelijk meer premie voor hun polis dan niet-rokers.

Niet alle verzekeraars werken vanzelfsprekend mee aan een lagere premie. Soms staat in de polisvoorwaarden dat de premie niet kan worden verlaagd. Gelukkig kun je bij de meeste overlijdensrisicoverzekeraars wel gebruiken maken van een korting op de premie.

Voorwaarden

Hier stelt de verzekeraar vaak wel bepaalde voorwaarden aan, bijvoorbeeld dat je minimaal twee jaar geleden bent gestopt en dat je een speciale niet-rokersverklaring invult. In sommige gevallen vraagt de verzekeraar om een nieuwe gezondheidsverklaring en medische beoordeling.

Overstappen nieuwe verzekeraar

Het kan ook interessant zijn om te wisselen van verzekeraar en een nieuwe overlijdensrisicoverzekering af te sluiten tegen een voordelige premie.

De volgende tips komen daarbij van pas:

  1. Informeer naar de kosten voor het opzeggen van de huidige verzekering
  2. Informeer naar de kosten voor het afsluiten van de nieuwe verzekering
  3. Bereken of de lagere premie (over de gehele looptijd) van de nieuwe polis opweegt tegen de kosten voor het oversluiten
  4. Sluit de nieuwe verzekering eerst af en wacht tot u bent geaccepteerd voor de nieuwe verzekering. Zo voorkomt u dat u onverzekerd raakt.