Overlijdensrisicoverzekering meer in trek door corona

Als gevolg van de coronapandemie is de interesse in een overlijdensrisicoverzekering gestegen. 15 procent van de Nederlanders geeft aan zich meer zorgen te maken rondom het mogelijk overlijden van de partner en wil dit risico het liefst afdekken. Dat blijkt uit onderzoek van hypotheekverstrekker Munt onder ruim 1.000 Nederlanders.

Overigens weet 20 procent van de respondenten niet in hoeverre zij beschermd zijn tegen overlijdensrisico. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat veel Nederlanders onderverzekerd zijn.

Geen overlijdensrisicoverzekering

Zeker een kwart van de Nederlandse stellen heeft geen overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Dat kan grote gevolgen hebben. Zo kan het gebeuren dat iemand zijn of haar eigen huis moet verkopen na het overlijden van de partner. De meeste woningen worden immers gekocht op twee inkomens.

Twee derde van de 65-plussers heeft geen overlijdensverzekering. Deze groep loopt echter minder financieel risico, omdat er al vaak een hoog eigen vermogen is opgebouwd. De hypotheek is bijvoorbeeld grotendeels of volledig afgelost. Verder kiezen 65-plussers minder vaak voor een overlijdensrisicoverzekering, omdat deze vanwege de hogere leeftijd een stuk duurder is.

In de leeftijdscategorie van 18 tot en met 44 jaar heeft slechts 8 procent geen overlijdensrisicoverzekering.