Veel huurders hebben geen levensverzekering

Voor 25.000 huishoudens in Nederland zou overlijden een groot financieel risico veroorzaken, omdat er geen overlijdensrisicoverzekering (ORV) is afgesloten. Dat concludeert verzekeringsmaatschappij Scildon op basis van onderzoek.

Bij een gezin waar iemand die vroegtijdig komt te overlijden, zijn er vaak aanzienlijke gevolgen voor de nabestaanden als er geen levensverzekering is afgesloten. Dat geldt in het bijzonder als de overledene kostwinner is.

Wie draait namelijk op voor de huur, hypotheek en de boodschappen als een groot deel van de inkomsten wegvallen?

Slechts 31 procent heeft ORV

39 procent van de huurders denkt simpelweg nooit na over een ORV en het financiële risico voor de nabestaanden na overlijden. 55 procent denkt er wel eens over na, maar vindt de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen te hoog. 21 procent heeft zelfs helemaal geen benul over de hoogte van de premie.

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat slechts 31 procent van de huurders een ORV heeft afgesloten. Bij woningeigenaren ligt dat percentage op 60 procent.

Kwetsbaarder

Huurders zijn meestal kwetsbaarder dan mensen met een eigen huis, omdat het inkomen en opleidingsniveau gemiddeld lager is. Ook is er minder inzicht in de daadwerkelijke woonlasten. Het overlijden van een kostwinner heeft daardoor vaak grote gevolgen.

Premie valt mee

Gelukkig vallen de premie en kosten voor een levensverzekering vaak erg mee, blijkt uit een rondgang. Voor minder dan 15 euro per maand kunnen twee personen van de rond de 35 zich vaak al uitstekend verzekeren voor een periode van 25 of 30 jaar.

Voorlichting

Scildon pleit voor meer voorlichting over de financiële gevolgen van overlijden voor gezinnen met een huurwoning.

Ten slotte zijn er bij de verzekeringsmaatschappij zorgen over het wegvallen van de verplichting om een ORV af te sluiten bij het aangaan van een hypotheek.