Zoeken?

Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Bij DELA Leefdoorplan voortijdige uitkering mogelijk

De begunstigde van de overlijdensrisicoverzekering zal bij een terminale ziekte van de verzekerde een bedrag uitgekeerd krijgen. Deze uitkering is eenmalig, maximaal € 50.000,- en maximaal 15% van het verzekerde bedrag op de polis.

Verdere eisen zijn dat de verzekering minimaal 1 jaar moet lopen en de levensverwachting korter is dan 3 maanden. Het DELA Leefdoorplan is een van de goedkoopste overlijdensrisicoverzekeringen, zeker als deze wordt afgesloten in combinatie met een hypotheek.

Een ander uniek kenmerk van het DELA LeefdoorPlan is de nabestaandenzorg.

Laatste nieuws

85 procent ex-rokers loopt korting mis op overlijdensrisicopolis

Ben je gestopt met roken en heb je een overlijdensrisicoverzekering (orv)? Dan kan de premie van je polis waarschijnlijk naar beneden. Dit moet je wel melden bij je verzekeraar.


Ex-rokers kunnen premie ORV verlagen

Verzekerden met een overlijdensrisicoverzekering die zijn gestopt met roken, komen in aanmerking voor een lagere premie. Rokers betalen vanwege het verhoogde risico op vroegtijdig overlijden namelijk meer premie ...