Bij DELA Leefdoorplan voortijdige uitkering mogelijk

De begunstigde van de overlijdensrisicoverzekering zal bij een terminale ziekte van de verzekerde een bedrag uitgekeerd krijgen. Deze uitkering is eenmalig, maximaal € 50.000,- en maximaal 15% van het verzekerde bedrag op de polis.

Verdere eisen zijn dat de verzekering minimaal 1 jaar moet lopen en de levensverwachting korter is dan 3 maanden. Het DELA Leefdoorplan is een van de goedkoopste overlijdensrisicoverzekeringen, zeker als deze wordt afgesloten in combinatie met een hypotheek.

Een ander uniek kenmerk van het DELA LeefdoorPlan is de nabestaandenzorg.