Verzekerde en een verzekeringsnemer: wat is het verschil?

Bij het afsluiten van een levensverzekering, bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering, zijn er altijd meerdere partijen betrokken. Allereerst is er de verzekeringsnemer. Deze persoon sluit de verzekering af en betaalt de premie aan de verzekeraar. De persoon die is verzekerd, wordt de verzekerde genoemd. Ten slotte is er ook nog de begunstigde. Deze persoon is de persoon aan wie wordt uitgekeerd als de verzekerde komt te overlijden.

In dit dossier wordt nader ingegaan op de verschillen tussen verzekerde en verzekeringsnemer.

Definities Burgerlijk Wetboek

De regels van een verzekeringscontract zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Volgens dit wetboek is de verzekering een overeenkomst (een contract/rechtens afdwingbare afspraak) waarbij de verzekeraar zich tegen het genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringsnemer, verbindt tot het doen van een of meerdere uitkeringen, en bij het sluiten van de overeenkomst voor de partijen (de verzekeraar en de verzekeringsnemer) het onzeker is of en wanneer tot uitkering zal worden overgegaan.

Overzicht verschillen

Bij een verzekering zijn minimaal twee en maximaal drie personen van belang. Dat zijn de verzekerde, de verzekeringsnemer en de begunstigde.

VerzekeringsnemerVerzekerdeBegunstigde
Sluit de verzekering af en betaalt premie aan de verzekeraarDe persoon die is verzekerd. Op deze persoon heeft de verzekering betrekkingIs degene die van de verzekeraar een uitkering ontvangt

Zelfde persoon

Het is goed mogelijk dat de verzekeringsnemer en de verzekerde een en dezelfde persoon zijn. Ook kan de verzekeringsnemer dezelfde persoon zijn als de begunstigde.

Voorbeeld

Aan de hand van het onderstaande voorbeeld wordt uitgelegd wie de verzekerde, verzekeringsnemer en begunstigde zijn.

Rens en Marianne hebben een huis gekocht. Omdat Rens de enige kostwinner is, vinden zij het belangrijk dat Marianne niet in de financiële problemen komt als Rens onverhoopt (en vroegtijdig) komt te overlijden. Zo kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat Marianne het huis noodgedwongen moet verkopen.

  1. Marianne sluit bij een overlijdensrisicoverzekeraar een polis af. Zij is dus de verzekeringsnemer en betaalt (formeel gezien) de premie.
  2. Rens is de verzekerde: op zijn leven wordt de verzekering afgesloten. Als Rens overlijdt binnen de looptijd van de polis wordt een bepaald bedrag uitgekeerd.
  3. Marianne is de begunstigde: zij ontvangt de uitkering van de verzekeraar na het overlijden van de verzekerde.

Deze pagina is geactualiseerd op: 26 juni 2019


Vond u deze informatie nuttig?