4.6/5 Waardering (47 beoordelingen)

TAF overlijdensrisicoverzekering

De TAF overlijdensrisicoverzekering kenmerkt zich door een lage premie.
Deze premie is per persoon verschillend en wordt op o.a. gezondheid, levensstijl, inkomen, vermogen etc. gebaseerd.
Gedurende de gehele looptijd blijft deze premie gelijk. TAF maakt dan ook geen gebruik van een zogenaamde en bloc-clausule.
Tot de leeftijd van vijftig jaar is er géén huisartsenkeuring of medische keuring nodig bij een verzekerd kapitaal tot € 500.000,-.
De acceptatie geschiedt in ieder geval via een eenvoudige en beknopte gezondheidsverklaring.

Het uit te keren bedrag bij is afhankelijk van de gekozen dekkingsvariant.

TAF onderscheidt drie varianten:

 • De gelijkblijvende ORV; hiermee verzekert u de gehele looptijd van de verzekering een vast bedrag. Dit verzekerde risicokapitaal wordt na het overlijden van de verzekerde(n) aan de begunstigde(n) uitgekeerd. U betaalt de gehele looptijd een vaste premie. Deze is dus ieder jaar gelijk en het verzekerd kapitaal bij overlijden blijft ook gelijk
 • De lineair dalende ORV; hiermee verzekert u een kapitaal dat ieder jaar met een gelijkblijvend bedrag afneemt. Bij een lineair dalende verzekering wordt dus in de verzekerde periode, het uit te keren bedrag steeds lager. De premie wordt hierop berekend
 • De annuïtair dalende ORV; hiermee verzekert u een bedrag dat gedurende de looptijd met het gekozen annuïteitpercentage (tussen 4 en 8%) daalt. Aan het einde van de looptijd staat het verzekerd kapitaal meestal op nul

Tot slot kan u zich verzekeren voor een uitkering tot de verzekerde 75 jaar wordt. De ORV is af te sluiten vanaf 18 tot en met 70 jaar, met een looptijd van minimaal 5 en maximaal 35 jaar.
Tijdens de acceptatieperiode biedt TAF een gratis voorlopige dekking tot maximaal € 265.000,- verzekerd kapitaal.

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING
VERGELIJKEN

TAF overlijdensrisicoverzekering


Prijs

8

Voorwaarden

8

Keuringsgrenzen

8
  • Voordelen van de TAF overlijdensrisicoverzekering

   • Laagste premies
   • Zeer flexibele verzekeringsvoorwaarden
   • Hoogste waardering volgens Moneyview
   • Zelf uw product samenstellen met verschillende opties
   • Terminale ziekte clausule en kinderdekking mogelijk
   • Snel en eenvoudig acceptatieproces

   Dekking bij overlijden

   • Gelijkblijvend kapitaal op 1 leven of 2 levens
   • Lineair dalend kapitaal op 1 leven of 2 levens
   • Annuïtair dalend kapitaal op 1 of 2 levens

   Leeftijd van de (mede)verzekerde

   • Minimum leeftijd 18 jaar
   • Maximum leeftijd 75 jaar

   Looptijd van de verzekering

   • Minimaal 5 jaar, maximaal 50 jaar
  • Specificaties

   Mogelijkheid tot premievrij maken Nee
   Voorlopige ongevallendekking Ja
   Bedenktijd 30 dagen
   Opzegtermijn 30 dagen
   Stoppen met roken tijdens looptijd Ja
   Starten met roken tijdens looptijd zonder te melden 40%
   Speciaal tarief Nee
   Verschillende verzekerde bedragen bij 2 levens mogelijk Ja
   Online aanvragen Nee
   Medische acceptatie online Nee
   Minimale acceptatieleeftijd 18
   Maximale acceptatieleeftijd 75
   Maximale eindleeftijd 80
   Minimale looptijd 1
   Maximale looptijd 50
   Minimaal verzekerd bedrag € 5000,-
   Maximaal verzekerd bedrag € 5.000.000,-
   Minimale premie bij maandbetaling € 5,-
   Minimale premie bij jaarbetaling € 50,-
  • TAF

   TAF omschrijft zichzelf als specialist in de ontwikkeling en het op de markt brengen van innovatieve financiële producten, waarbij kwaliteit, eenvoud en transparantie de basis vormen voor de dienstverlening. De verzekeraar brengt haar producten zelf op de markt en voert daarnaast ook de polisadministratie. De achterliggende verzekeraars van TAF zijn Quantum Leben en GOTHAER Allgemeine Versicherung AG.

   TAF werkt nauw samen met tussenpersonen en financieel adviseurs die in de advisering van financiële producten zijn gespecialiseerd. Zij zetten de mogelijkheden voor de klant op een rijtje en geven advies over de financiële oplossing die het beste past.

   Zowel TAF alsook haar achterliggende verzekeraars (Quantum Leben en GOTHEAR) vallen onder het toezicht van respectievelijk de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en BaFin. AFM. Beide verzekeraars zijn door De Nederlandsche Bank (DNB) op de Nederlandse markt toegelaten en lid van het Verbond van Verzekeraars.

   Ook is TAF aangesloten bij KiFiD, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Dat is een onafhankelijk instituut, waar de klant met vragen of klachten terecht kan. Het advies van het KiFiD is altijd bindend. De klant kan er dus van op aan dat TAF en haar achterliggende verzekeraars een partij is waar men op kan vertrouwen.

 • Download Product Informatie:
 • Download Algemene Voorwaarden: