Zoeken?

Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

TAF

Vanaf premie
€ 0,00
Gemiddelde

0,0
Premie

0,0
Service

0,0

De TAF overlijdensrisicoverzekering kenmerkt zich door een lage premie.
Deze premie is per persoon verschillend en wordt op o.a. gezondheid, levensstijl, inkomen, vermogen etc. gebaseerd.
Gedurende de gehele looptijd blijft deze premie gelijk. TAF maakt dan ook geen gebruik van een zogenaamde en bloc-clausule.
Tot de leeftijd van vijftig jaar is er géén huisartsenkeuring of medische keuring nodig bij een verzekerd kapitaal tot € 500.000,-.
De acceptatie geschiedt in ieder geval via een eenvoudige en beknopte gezondheidsverklaring.

Het uit te keren bedrag bij is afhankelijk van de gekozen dekkingsvariant.

  • TAF onderscheidt drie varianten:
    De gelijkblijvende ORV; hiermee verzekert u de gehele looptijd van de verzekering een vast bedrag. Dit verzekerde risicokapitaal wordt na het overlijden van de verzekerde(n) aan de begunstigde(n) uitgekeerd. U betaalt de gehele looptijd een vaste premie. Deze is dus ieder jaar gelijk en het verzekerd kapitaal bij overlijden blijft ook gelijk
  • De lineair dalende ORV; hiermee verzekert u een kapitaal dat ieder jaar met een gelijkblijvend bedrag afneemt. Bij een lineair dalende verzekering wordt dus in de verzekerde periode, het uit te keren bedrag steeds lager. De premie wordt hierop berekend
  • De annuïtair dalende ORV; hiermee verzekert u een bedrag dat gedurende de looptijd met het gekozen annuïteitpercentage (tussen 4 en 8%) daalt. Aan het einde van de looptijd staat het verzekerd kapitaal meestal op nul

Tot slot kan u zich verzekeren voor een uitkering tot de verzekerde 75 jaar wordt. De ORV is af te sluiten vanaf 18 tot en met 70 jaar, met een looptijd van minimaal 5 en maximaal 35 jaar.
Tijdens de acceptatieperiode biedt TAF een gratis voorlopige dekking tot maximaal € 265.000,- verzekerd kapitaal.

Geen beoordelingen van TAF

Wat vindt u van TAF?

Beoordeling premie
Beoordeling service