Zoeken?

Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Leidsche

Vanaf premie
€ 0,00
Gemiddelde

0,0
Premie

0,0
Service

0,0

De Leidsche overlijdensrisicoverzekering onderscheidt drie vormen; de gelijkblijvende, de lineair dalende en de annuïtair dalende ORV.

Alle drie de vormen kunnen op één of twee levens worden afgesloten, maar tegen een gelijkblijvende of een leeftijdsafhankelijke premie. Bij een leeftijdsafhankelijke premie wordt de verschuldigde premie ieder jaar opnieuw o.b.v. de dan geldende leeftijd van de verzekerde bepaald. De premie van de ORV zal gedurende de looptijd van de verzekering stijgen. Een leeftijdsafhankelijke premiebetaling is voordelig indien de klant in het begin zo laag mogelijke lasten wilt hebben en/of indien de klant de ORV binnen de looptijd verwacht te beëindigen.

Leidsche verzekeringen werkt met een premiedepot. Dit wil zeggen dat jaarlijks de premiereserve wordt gereserveerd. Bij voortijdig stopzetten van de verzekering wordt deze eventuele premiereserve uitgekeerd aan de verzekeringnemer of begunstigde.

Bij een gelijkblijvende premie is de premie op een dergelijke wijze vastgesteld dat dit stijgende effect niet optreedt. In vergelijking met de leeftijdsafhankelijke premie betaalt de klant de eerste jaren meer, de laatste jaren echter minder.

Ook bij Leidsche Verzekeringen ontvangen niet-rokers korting bovenop de premie. Dit kan al snel 60% op de ORV-premie schelen.

Geen beoordelingen van Leidsche

Wat vindt u van Leidsche?

Beoordeling premie
Beoordeling service