Zoeken?

Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

de Goudse

Vanaf premie
€ 0,00
Gemiddelde

0,0
Premie

0,0
Service

0,0

De Goudse overlijdensrisicoverzekering maakt deel uit van het zogenoemde verzekeringspakket OndernemersImpulz. In dit pakket wordt het inkomen bij arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden in één module zeker gesteld. Als er binnen het pakket meerdere verzekeringen gecombineerd worden, brengt dat belangrijke voordelen met zich mee, zoals premiekorting.

Net als bij andere verzekeringsmaatschappijen bepaalt ook bij De Goudse de verzekeringsnemer zelf de hoogte van het verzekerd kapitaal (maximaal € 100.000) en wordt er uitgekeerd als de verzekerde voor de einddatum van de verzekering komt te overlijden. Tot de leeftijd van 65 jaar kan de ORV worden afgesloten en zal uiterlijk op 80-jarige leeftijd van de verzekerde eindigen.

Bij De Goudse kan men voor een gelijkblijvend, een lineair dalend of een annuïtair dalend verzekerd kapitaal kiezen. De ORV kan ook op één of twee levens worden gesloten en kan er voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid worden meeverzekerd. Niet-rokers betalen ook bij De Goudse minder.

Geen beoordelingen van de Goudse

Wat vindt u van de Goudse?

Beoordeling premie
Beoordeling service