Sterftetafels

Sterftetafels bepalen de hoogte van de premie voor een overlijdensrisicoverzekering. Hoe ouder mensen zijn, hoe meer mensen er per 1000 jaarlijks overlijden. Hoe meer sterfgevallen per 1000 inwoners hoe hoger de premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Sterftecijfers verschillen per land. In west Europa zijn de sterftecijfers het laagst. Dit komt mede door de lage sterfte rond geboorte.

De lage sterfte rond de geboorte in westerse landen is het resultaat van de goede medische zorg. Nederland hoort historisch gezien tot de landen met de laagste perinatale.

Premies dalen de komende jaren

Echter de sterfte rond geboorte heeft geen invloed op de premies van een overlijdensrisicoverzekering omdat verzekerden doorgaans 18 jaar of ouder zijn. Ook de Nederlandse sterftecijfers in leeftijdscategorie 18-65 horen tot laagste in Europa. Dit zou er toe moeten leiden dat de premie voor een overlijdensrisicoverzekering in Nederland ook de laagste van Europa zou moeten zijn. Dat dit niet het geval is komt door de winstopslag door verzekeraars van overlijdensrisicoverzekeringen in Nederland. Met name in het verenigd koninkrijk zijn de premies fors lager. Het ligt dus voor de hand dat de premies overlijdensrisicoverzekering in Nederland de komende jaren verder dalen.

In het woekerpolis akkoord wordt nauwelijks een bedrag vergoed voor de jarenlang te hoge overlijdensrisicoverzekeringen. Dit komt omdat door de verzekeraars en de stichtingen Woekerpolisclaim en Verliespolis is overeengekomen dat men uitgaat van de sterftetafels van 1985. In 1985 werden de Nederlanders minder oud. Hierdoor was de uitkeringskans voor de verzekeraar groter. Het gevolg is dan hogere premies voor overlijdensrisico.


OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING
VERGELIJKEN