Premie voor een overlijdensrisicoverzekering

De premie voor een overlijdensrisicoverzekering loopt enorm uiteen. Zo betaalt u bij de ene verzekeraar veel minder premie dan bij de andere.
Op uw premie kunt u gedurende de looptijd vele duizenden euro's besparen. De hoogte van de premie is afhankelijk van de leeftijd en gezondheid van de verzekerde en van de hoogte van het verzekerd bedrag. In principe gebruiken verzekeraars allemaal de dezelfde sterftecijfers. Op basis hiervan wordt de hoogte van de premie vastgesteld. Echter, verzekeraars hanteren allemaal een verschillende winstopslag. Ook rekenen sommige verzekeraars extra provisie. Dit leidt er toe dat de hoogte van de premie per verzekeraar behoorlijk uit een loopt. Omdat overlijdensrisicoverzekeringen zeer eenvoudige verzekeringen zijn, ze keren namelijk allemaal uit bij overlijden, is de hoofdregel dat de beste overlijdensrisicoverzekering de overlijdensrisicoverzekering is met de laagste premie.

Uitvaartverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering dient niet te worden verward met een uitvaartverzekering. Een uitvaartverzekering dient uitsluitend ter dekking van de kosten van begrafenis of crematie.


OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING
VERGELIJKEN