ORV vergelijken & afsluiten

Vergelijk hieronder 7 verzekeraars die een goedkope ORV (overlijdensrisicoverzekering) aanbieden.

Koen Kuijper

ORV-expert

010 - 34 003 21
1
Review score
8,3
Eenmalige kosten
€ 10,50
Verzekeringsvorm
gelijkblijvend
Verzekerd bedrag
€ 100.000,-
€ 6,91
2
Review score
8,6
Eenmalige kosten
€ 69,00
Verzekeringsvorm
gelijkblijvend
Verzekerd bedrag
€ 100.000,-
€ 7,20
3
Review score
7,0
Eenmalige kosten
€ 69,00
Verzekeringsvorm
gelijkblijvend
Verzekerd bedrag
€ 100.000,-
€ 7,21

Bovenstaande premies zijn berekend met: 26 augustus 1983 (36 jaar) / Looptijd 20 jaar, niet-roker.

Wat is een ORV?

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV of OVR) dekt het risico op overlijden. Dit houdt in dat bij overlijden van de verzekerde een eenmalig bedrag wordt uitgekeerd aan de nabestaande(n). De verzekering is bedoeld om de kosten na overlijden te kunnen blijven betalen, in tegenstelling tot de uitvaartverzekering, die alleen bedoeld is om de uitvaartkosten te dekken.

Bij een ORV wordt er van te voren een einddatum vastgesteld. Alleen als de verzekerde voor de einddatum van de verzekering komt te overlijden, is er sprake van een uitkering. Soms is de overlijdensrisicoverzekering verpand aan een hypotheek. In dat geval wordt er een uitkering gedaan aan de hypotheekverstrekker om de hypotheek zover mogelijk af te lossen.

Is een ORV verplicht?

Veel Nederlanders met een eigen huis en een hypotheek hebben een verplichte overlijdensrisicoverzekering. Het bedrag dat vrijkomt bij overlijden wordt gebruikt om de hypotheek op de eigen woning mee af te lossen.

Met het vrijkomen van dit verzekerde bedrag wordt de hypotheekschuld verminderd, waardoor de nabestaanden lagere maandlasten krijgen. Dit is noodzakelijk indien door overlijden het inkomen van de kostwinner wegvalt. Maar ook in andere gevallen, waarin niet het inkomen van de kostwinner wegvalt kan het van belang zijn dat er geld vrijkomt bij overlijden. Er is bijvoorbeeld vaak geld nodig voor kinderopvang en of huishoudelijke hulp.

Waarom een overlijdensrisicoverzekering?

Er zijn verschillende motieven om een verzekering voor overlijdensrisico af te sluiten:

 • Bij een hypotheek is het afsluiten van de ORV soms verplicht door de hypotheekgever. Als de overlijdensrisicoverzekering verpand is aan de hypotheek dan heeft de bank meer zekerheid dat de hypotheek wordt afgelost (of voor een groter deel).
 • Maar u kunt ook zelf ervoor kiezen deze OVR af te sluiten. Als u de hoofdkostwinner bent in uw gezin en u komt te overlijden dan kan de schade voor uw nabestaanden klein zijn, maar ook heel hoog. Met deze verzekering kunt u ervoor kiezen om bij overlijden een vooraf verzekerd bedrag aan uw nabestaanden uit te laten keren.

Voorkom erfbelasting

Om er voor te zorgen dat er geen erfbelasting betaald hoeft te worden over de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering, wordt er premiesplitsing toegepast op de polis. Premiesplitsing is van toepassing als twee mensen op één polis zijn verzekert:

Als verzekerde A komt te overlijden dan gaat de uitkering naar verzekerde B en andersom ook. Met andere woorden, degene waarvoor de uitkering is bedoeld, komt als verzekeringsnemer op de polis te staan.

Op deze manier betaald de persoon waarvoor de uitkering is bedoeld dus de premie uit zijn/haar eigen vermogen, daarom wordt het door de belastingdienst niet als een erfenis gezien. Beide partners betalen zo dus ieder hun eigen deel van de premie. In de werkelijkheid wordt dit bedrag gewoon in een keer afgeschreven. Let op: u bent als verzekeringsnemer verantwoordelijk bent voor de premiebetaling.

Welke soorten zijn er?

Er zijn drie verschillende vormen OVR’s. Deze zijn:

 1. Gelijkblijvend
 2. Annuïtair dalend
 3. Lineair dalend

Gelijkblijvend

Bij deze vorm blijft de uitkering van de ORV gedurende de gehele looptijd gelijk. Het maakt dus niet uit voor de uitkering of u in het begin of op het eind van de looptijd komt te overlijden. De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering is geschikt om lasten die voor lange tijd hetzelfde blijven af te dekken.

Annuïtair dalend

Zoals de naam al zegt is deze vorm dalend, dat wil zeggen hoe langer de looptijd hoe minder de uitkering. Bij een annuïtair dalende vorm daalt de uitkering in het begin redelijk en hoe langer de looptijd hoe sterker de uitkering daalt. Het percentage van de daling kan liggen tussen de 4 en de 8%, dit kan verschillen per verzekeraar.

Het is dus belangrijk om te weten dat in het begin van de looptijd de daling van de uitkering klein is en op het eind daling van de uitkering groot is. Deze vorm wordt vaak gebruikt als om te verpanden aan een annuïtair dalende hypotheek. De ORV verloopt vloeiend met de aflossing van de hypotheek. Het is ook belangrijk om te weten dat in tegenstelling tot de uitkering, de premie gelijk blijft gedurende de looptijd.

Lineair dalend

Bij deze vorm daalt de uitkering evenredig gedurende de looptijd. Per jaar neemt het verzekerde bedrag met een gelijkblijvend bedrag af. Een motief om voor deze vorm te kiezen zou kunnen zijn dat naarmate je ouder wordt, hoe minder groot de uitkering voor de nabestaande hoeft te zijn. Omdat de uitkering ieder jaar daalt, is de premie over het algemeen lager dan de andere twee vormen.

Medische acceptatie

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering wordt er bij (vrijwel) alle verzekeraars gevraagd naar de gezondheid van de verzekerden. Het medische acceptatietraject verloopt als volgt:

 1. De aspirant klant vraagt de overlijdensrisicopolis aan bij de verzekeraar of via een tussenpersoon.
 2. De aspirant verzekerde vult het acceptatieformulier en de gezondheidsverklaring in.
 3. Deze gaan ondertekend naar de verzekeraar of tussenpersoon.
 4. De verzekeraar bekijkt de gezondheidsverklaring. Zijn er opvallende zaken in de gezondheid van de aanvrager? Dan kan de verzekeraar aanvullende vragen stellen of de resultaten opvragen van een medisch onderzoek.
 5. Bij een medisch onderzoek moet de aanvrager naar zijn huisarts of een specialist. Die keurt de gezondheid, daaruit komt een rapport en dat rapport kan óf direct meegenomen worden door de klant of de huisarts verstuurd deze naar de verzekeraar. Het nadeel hiervan is als de huisarts het vaak op een stapeltje legt en er niet meer naar omkijkt (het is niet het allerleukste werk)

Als de resultaten van het onderzoek binnen zijn bij de medische afdeling van de verzekeraar dan gaat de verzekeraar over tot een besluit. Er kunnen dan drie dingen gebeuren:

 1. Acceptatie zonder voorwaarden: de OVR wordt geaccepteerd en de polis wordt opgemaakt
 2. Acceptatie op voorwaarden: de premie wordt verhoogd of het verzekerde bedrag wordt verlaagd.
 3. Afwijzing: de verzekerde wordt om medische redenen niet geaccepteerd. Dat houdt in dat de aanvrager een tot zover zorgwekkende gezondheid heeft dat de verzekeraar hier geen risico voor wil dragen.