Polis op twee levens of beiden een losse polis

Veel mensen sluiten een overlijdensrisicoverzekering in combinatie met een hypotheek. Vaak wordt er gekozen voor een overlijdensrisicoverzekering op twee levens.

Er zijn dan twee verzekerden op de polis, waarbij deze tot uitkering komt na overlijden van een van de verzekerden. Sommige polissen kennen een DUBO clausule waarbij de polis dubbel uitkeert bij gelijktijdig overlijden als gevolg van een ongeval.

Wat veel mensen niet weten is dat het sluiten van twee losse polissen vaak maar fractioneel duurder is.
Zeker bij jonge verzekerden.

Het sluiten van twee losse polissen brengt nogal wat voordelen met zich mee. Bij overlijden van één van de verzekerden blijft de andere polis doorlopen. Bij een scheiding kan iedere verzekerde zijn eigen polis meenemen. In het geval de gezondheid is verslechterd en men koopt beiden een nieuw huis is dit erg handig.

Zorg dat u dus eerst altijd het verschil uitrekent tussen een polis op twee levens en twee losse polissen en kijk dan waar u voorkeur naar uit gaat.

Extra links: