Zoeken?

Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Minder verzekeraars hebben en-bloc clausule bij overlijdensrisicoverzekering

Wanneer een overlijdensrisicoverzekering een en-bloc clausule heeft, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de premie. De verzekeraar heeft namelijk de optie om de premie en bloc, dus voor iedereen, te verhogen bij een lopende verzekering. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder verzekeraars van overlijdensrisicoverzekeringen deze en-bloc clausule in hun polisvoorwaarden hebben.

Ruim 2 jaar geleden had ruim 50% van de overlijdensrisicoverzekeraars in de polisvoorwaarden deze clausule opgenomen. Door een verzoek van het Verbond Van Verzekeraars aan de verzekeraars heeft een groot aantal verzekeraars de en-bloc clausule geschrapt. Er zijn momenteel nog 3 verzekeraars van overlijdensrisicoverzekeringen die de en-bloc clausule nog wel hanteren. Deze 3 verzekeraars zijn klaverblad, Dela en Allianz.
Alle overige verzekeraars hebben inmiddels geen en bloc clausule meer bij overlijdensrisicoverzekeringen.

Deze verzekeraars vmogen de en-bloc clausule onder bepaalde voorwaarden toepassen. Wanneer de sterfteleeftijd van de bevolking daalt en de verzekerden dus ineens veel vroeger overlijden. De en-blocclausule bij Dela heeft nog een extra voorwaarde, de en-bloc clausule mag alleen worden ingeroepen na goedkeuring door de leden van de Dela-coƶperatie.

De en-bloc clausule kan dus niet zomaar worden toegepast bij een overlijdensrisicoverzekering.

Rechten na en bloc premieverhoging

Wanneer de verzekeraar de premie verhoogt via een en-bloc clausule heb je wel het recht kosteloos over te stappen naar een andere verzekeraar. Dit leidt in veel gevallen echter niet tot voordeel en lagere premie. Vanwege het ouder worden en dus vanwege de hogere sterftekans is de premie vaak hoger. Ook een slechtere gezondheid leidt tot een hogere verzekeringspremie.

Om van de en bloc clausule af te komen kan het soms beter zijn van overlijdensrisicoverzekering te switchen. Een risicoverzekering is opzegbaar per maand en het kan kosteloos. Echter, zeg nooit de oude overlijdensrisicoverzekering op voordat de nieuwe is geaccepteerd. Want wanneer de nieuwe verzekeraar weigert te verzekeren, dan is er nergens meer dekking.

Laatste nieuws

85 procent ex-rokers loopt korting mis op overlijdensrisicopolis

Ben je gestopt met roken en heb je een overlijdensrisicoverzekering (orv)? Dan kan de premie van je polis waarschijnlijk naar beneden. Dit moet je wel melden bij je verzekeraar.


Ex-rokers kunnen premie ORV verlagen

Verzekerden met een overlijdensrisicoverzekering die zijn gestopt met roken, komen in aanmerking voor een lagere premie. Rokers betalen vanwege het verhoogde risico op vroegtijdig overlijden namelijk meer premie ...