Let op bij oversluiten overlijdensrisicoverzekering

Het komt regelmatig voor dat wij een nieuwe aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering binnen krijgen waarbij de oude inmiddels is opgezegd. Let hierbij op!

Indien de oude polis niet is verpand zal de opzegging direct (bij maandbetaling) worden uitgevoerd per eerstvolgende vervaldag.
Als de nieuwe polis wordt afgewezen of er een (forse) premieopslag wordt berekend kan de oude polis niet meer worden hersteld.

Sluit dus eerst de nieuwe overlijdensrisicoverzekering af en zeg de oude pas na acceptatie van de nieuwe ORV op.