Nabestaanden

Nabestaanden zijn degenen die achterblijven na overlijden van de verzekerde. De nabestaanden zijn de begunstigden uit levensverzekering. De nabestaanden hebben een financiële relatie of afhankelijkheid met de verzekerde. Vaak is de verzekerde degene die hoofd kostwinner is. Het wegvallen van de kostwinner leidt tot inkomensterugval. Hierdoor is het vaak onmogelijk om de maandlasten, waaronder de hypotheeklasten te voldoen. Een overlijdensrisicoverzekering die een bedrag uitkeert bij overlijden biedt dan uitkomst. De hypotheek wordt afgelost en de maandlasten worden verminderd. De nabestaanden kunnen dan vaak in de eigen woning blijven wonen.

Levensverzekering verplicht

In veel gevallen en met name door de nieuwe hypotheekregels wordt een levensverzekering verplicht gesteld. Het financiële risico van overlijden wordt op deze wijze beperkt.


OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING
VERGELIJKEN